ICP-OES laitteet

ICP-OES on optisen spektroskopian tekniikka, jossa näytemateriaali viritetään plasmaliekin avulla. Menetelmällä saadaan erinomaisella tarkkuudella selville jopa alle ppb-tason pitoisuudet, ja se soveltuu monille eri sovelluskohteille. 

Valikoimastamme löytyy SPECTROn uusinta tekniikkaa käyttävät ICP-OES -analysaattorit sekä radiaalisella ja aksiaalisella plasmatekniikalla että SPECTROn omilla DSOI- ja TI-plasmatekniikoilla.

 LAITTEET:


 

SPECTROGREENspectrogreen

Loistava valinta ympäristö-, maatalous-, ruoka-, kemian- ja petrokemianteollisuuteen sekä moniin muihin sovelluksiin – periaatteessa kaikkiin, joissa vertikaalia plasmapoltinta voidaan käyttää. Verrattuna muihin radiaalisiin tekniikoihin erityisesti alkalien ja maa-alkalien herkkyyttä on parannettu. 

Parannellulla LDMOS-plasmageneraattorilla saavutetaan paremmat havainnointirajat, korkea energiatehokkuus, lyhyt stabilisointiaika sekä parempi käyttöturvallisuus.

Tästä pääset laitteen omalle sivulle


 

SPECTRO ARCOSspectro_arcos

ICP-OES teollisuuden ja tutkimuksen vaativimpiin alkuaineanalyyseihin. ARCOSilla on luokkansa paras resoluutio, stabiilisuus sekä mittausnopeus. UVPlus ja OPI-Air -ominaisuuksien sekä nopean mittaustahdin (60 näytettä/h) ansiosta käyttökulut pysyvät alhaalla. 

Tästä pääset laitteen omalle sivulle

 


 

SPECTRO GENESISspectro-GENESIS

SPECTRO GENESIS on “Plug & Analyze” -tyylinen laite. Laitteeseen on valmiiksi määriteltynä metodit mm. veden, jäteveden, teollisuuden jäteveden, maaperän sekä öljyjen jäännösmetallien ja lisäaineiden mittauksille, eikä näin ollen vaadi asiakkaalta mittausmetodien määrittelyä. 

iCALin ansiosta aallonpituus- ja intensiteettinormalisointi on automaattista, ja käyttökustannukset ovat matalat. Mittaustahti on 20 näytettä/h. SPECTRO GENESIS on edullinen vaihtoehto sekvenssi-ICP:lle ja atomiabsorptiospektroskopialle (AAS).

Genesiksen "Plug & Analyze"- menetelmä sisältää kaikki yleisimmät ympäristö- ja
teollisuussovellukset. Kuten jätevedet, maaperän, jätevesilietteet, kulumismetallit ja öljyn lisäaineet, raakaöljyn, dieselpolttoaineen ja biodieselin.

Tästä pääset laitteen omille sivuille

 


Rahoitus_ukot.jpg

Rahoitus

Tarjoamme kaikkiin meiltä hankittaviin koneisiin ja laitteisiin rahoitusta yhteistyökumppaniemme kautta. Kysy lisää.

Safety_firs_ukko.jpg

Turvallisuus

Analyysilaitteiden hankinnassa täytyy ottaa huomioon myös käyttäjien turvallisuus. Hankkiessanne käyttöönne XRF-analysaattorin tai läpivalaisulaitteen, yrityksenne täytyy hankkia turvallisuuslupa Säteilyturvakeskukselta (STUK). Holger Hartmann Oy auttaa teitä säteilyturvallisuuslupa-asioissa eteenpäin.

Huoltoukot.jpg

Huolto

Toimimme täyden palvelun laitetoimittajana ja pidämme huolta laitteesta sekä käyttäjästä koko laitteen elinkaaren ajan. Analyysilaitteisiin tarjoamme täyden palvelun huollon Tampereelta käsin ja turvatekniikan laitteisiin Vantaalta käsin. Raskaisiin koneisiin tarjoamme varaosapalvelun sekä tehtaan huolto-ohjeet teidän omalle huolto-organisaatiollenne.

Lue lisää huoltopalvelustamme >

Koulutuspalvelut.jpg

Koulutuspalvelut

Saatte meiltä kattavan käyttökoulutuksen hankkiessanne laitteen meidän kauttamme. Tarjoamme sekä henkilökohtaista koulutuspalvelua että verkkokursseja. Käy tutustumassa verkkokoulutustarjontaamme. 

Lue lisää koulutuspalveluistamme >

Lataa hinnasto