Vastuullisuus

 


Keskeinen osa ympäristö- ja ilmastotekoja ovat kierrätysalan yrityksille, kuten romuliikkeille ja jätteenkäsittelylaitoksille, suunnatut kierrätyteknologian laitteet. Näiden laitteiden avulla yritykset voivat tehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin käsitellä ja kierrättää erilaisia materiaaleja, edistäen siten kiertotaloutta ja vähentäen jätteen määrää, mikä on oleellista kestävän kehityksen kannalta.

Lisäksi kiinnitämme erityistä huomiota tuotekatalogiimme valittaviin tuotteisiin. Pyrimme valitsemaan aina kestäviä ja pitkäikäisiä vaihtoehtoja, jotka on valmistettu laadukkaista ja kestävistä materiaaleista. Näin varmistamme, että tuotteemme kestävät aikaa ja vähentävät tarvetta uusille hankinnoille.

Huolto on tärkeä osa kestävää kulutusta. Kannustamme asiakkaitamme huoltamaan ja korjaamaan tuotteita ennen uuden hankintaa. Tarjoamme myös kotimaisen huoltopalvelun, joka edistää paikallista työllisyyttä ja vähentää tuotteiden kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä.

Kaikki nämä toimet yhdessä muodostavat kokonaisvaltaisen lähestymistavan ympäristö- ja ilmastotekoihin. Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme entistäkin vastuullisemmaksi ja tekemään osamme kestävämmän tulevaisuuden puolesta.

 

Holger Hartmannin tärkeimmät ympäristönäkökohdat

  1. Teemme ympäristöasioiden hallinnan onnistumiseksi järjestelmällistä suunnittelua, ohjausta ja seurantaa eli ympäristöjohtamista. Suunnitelmallinen ympäristöasioiden johtaminen ja selkeiden tavoitteiden asettaminen auttavat meitä pääsemään ympäristötavoitteisiimme sekä hyödyntämään korkeatasoista ympäristösuojelua kilpailuetuna markkinoilla.

  2. Asiakkaamme hyötyvät hankkimalla teollisuuden analyysilaitteet ja turvallisuuslaitteensa meiltä, koska tarjoamme laitteiden huollon Suomessa. Tämä paikallinen huoltopalvelu vähentää suoria ympäristövaikutuksia asiakkaillemme.

  3. Tuotetarjoaman rakentamisessa vertailemme eri vaihtoehtoja ja pyrimme valitsemaan tuotteet ja valmistajat, joiden ympäristövaikutukset ovat vähäisempiä koko elinkaaren ajalta. Vastuullisena toimijana huolehdimme, että alihankintaketjumme ja toimittajamme noudattavat vastuullisia toimintatapoja, mikä vähentää ympäristöriskejä koko toimitusketjussa ja tarjoaa asiakkaillemme lisäarvoa.

  4. Vaikka emme itse harjoita tuotantoa, kierrätystuotteidemme avulla autamme muita yrityksiä edistämään materiaali- ja resurssitehokkuutta. Tämän seurauksena autamme keventämään tuotteiden ja palveluiden haitallisia ilmasto- ja ympäristövaikutuksia niiden koko elinkaaren ajan. Palveluidemme avulla yritykset voivat siis tehokkaammin edistää kestävää kehitystä ja vähentää toimintansa ympäristöjalanjälkeä.

  5. Tuotteiden kuljetuksilla on keskeinen rooli yrityksemme ympäristövaikutusten kannalta. Kuljetukset kuluttavat energiaa ja aiheuttavat päästöjä, mikä on merkittävä tekijä kokonaisvaikutuksissamme. Panostamme kuljetuksiin liittyvien ympäristöasioiden huomioon ottamiseen, sillä se lisää toimintamme tehokkuutta. Tämä tehokkuuden lisääminen ei ainoastaan tuo meille säästöjä ja kilpailuetua, vaan myös parantaa riskienhallintaamme. Olemme sitoutuneet myös tarkastelemaan työmatkojemme ilmastovaikutuksia ja etsimään niihin kestävämpiä ratkaisuja.

  6. Huolehdimme aktiivisesti henkilöstömme koulutuksesta myös ympäristöasioissa. Kun henkilöstömme tuntee yrityksemme ympäristönäkökohdat, he osaavat toimia oikein ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja riskien pienentämiseksi. Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstömme luo vankan perustan ympäristöasioiden hallinnalle. Lisäksi vastuutamme toimet selkeästi, jotta jokainen tietää, kenen vastuulla eri asiat ovat. Tämä lähestymistapa varmistaa, että ympäristöasiat integroituvat osaksi päivittäistä toimintaamme ja edistävät kestävää kehitystä kaikilla tasoilla.