10 syytä miksi valita radiation solutions-säteilyportti10 Syytä miksi valita RADIATION SOLUTIONS-säteilyportti

Tärkeimpänä syynä on ehdottomasti järjestelmän loistava säteilynlähteiden tunnistusherkkyys! Tämän lisäksi kokosimme 10 muuta hyvää syytä valita RADIATION SOLUTIONS-säteilyportti:

 1. RSI käyttää erittäin kehittynyttä spektrianalyysiä, jonka algoritmi pystyy tunnistamaan väärät hälytykset

 2. Kehittynyt algoritmi pystyy havaitsemaan pelkän kohonneen säteilyn lisäksi myös esimerkiksi useamman säteilylähteen kuormasta. Ohessa kuvassa 1 perinteisen säteilyportin total count –hälytys yläpuolella ja alapuolella RSIn säteilyportin NASVD –hälytys, joka on havainnut kuormasta kaksi säteilylähdettä.

  Spektrianalyysikäyrä

 3. Amerikium-lähteiden havainnointikyky: Amerikium-lähteet ovat
  todellinen ongelma romupihoilla, sillä niistä lähtevä matalaenerginen
  säteily peittyy helposti minkä tahansa materiaalin alle. RSI on kuluttanut
  aikaa tämän matalaenergisen säteilyn havainnointiin ja saavuttanut
  10-kertaa paremman herkkyyden havaita näitä lähteitä esimerkiksi
  Exploranium AT-900 porttiin verrattuna.

 4. Kehittynyt tunnistusalgoritmi eliminoi tehokkaasti mm. Epätasaisesta kuormasta johtuvia vääriä hälytyksiä (kuvassa 2) sekä sateesta johtuvia vääriä hälytyksiä. Tämä on suuri etu käyttäjille, sillä jos käyttäjä joutuu kestämään säteilyportin jatkuvia vääriä hälytyksiä, luottamus säteilyporttiin vähenee, eikä operaattori enää usko oikeitakaan hälytyksiä. Riski oikean säteilylähteen läpipääsemiseen kasvaa.

  Epätasainen kuorma

 5. Herkkyysanalyysi: kaikki detektorit ikääntyvät ja niiden herkkyys alenee
  1 – 4 % vuosittain (kuvassa 3). RSI on kehittänyt teknologian, joka määrittelee
  detektorien herkkyyttä jatkuvasti ja säätää itse itseään automaattisesti
  minimoidakseen ikääntymisen vaikutukset. Tämä ei vaadi käyttäjien tai
  huoltohenkilöstön kalibrointia pitäen analyysikyvyn korkeana ja huolto-
  kulut matalana.

  Detektorin ikääntyminen

 6. Suomenkielinen käyttöliittymä ja operaattorille erittäin helppokäyttöinen järjestelmä
  Operaattorin täytyy kuitata hälytys yhtä nappia painamalla, jolloin järjestelmä näyttää näytöllä paikan ajoneuvossa josta suurin säteilyn määrä löytyy. Näin säteilylähteen paikantaminen helpottuu ja neuvot saadaan suomeksi näytölle. RSIn portin käyttöliittymä ei anna hukata hälytystä, vaan säteilyhälytys täytyy hoitaa loppuun saakka.

 7. Järjestelmään saadaan otettua etäyhteys diagnosointia ja ohjelmistotason korjausta varten
  Holger Hartmann Oy voi ottaa järjestelmään yhteyden etäkäytön avulla, jos asiakkaalla on ongelmia laitteiston kanssa / laitteisto on rikki. Etäkäytön avulla diagnosointi onnistuu ilman käyntiä paikan päällä ja laitteen korjaussuunnitelman tekeminen on edullista ja helppoa. Ohjelmistoon ja säätämiseen liittyvät asiat voidaan myös hoitaa etäyhteyden avulla. Tämä tulee säästämään portin elinkaaren aikana tuhansia euroja korjauskustannuksissa. 
  Jos asiakkaalla on vaikeuksia tulkita hälytystä tai toimia hälytyksen jälkeen, etäyhteyden avulla on helppoa antaa ohjeita puhelimen välityksellä.

 8.  Tiedot ajoneuvoista ja säteilyhälytyksistä jäävät talteen laitteiston muistiin
  Laitteisto toimii jatkuvasti automaattisesti 24/7 ja tallentaa laitteiston muistiin tiedot ajoneuvoista ja hälytyksistä. Hälytyksestä voidaan tulostaa nopeasti raportti järjestelmästä.

 9. Laitteisto on täysin automaattinen
  Laitteisto toimii täysin automaattisesti ja säätää itseään taustasäteilyn perusteella. Kehittyneen teknologian ansiosta ylimääräiset sateesta tai ympäristöolosuhteista johtuvat säteilyhälytyksen on saatu tehokkaasti eliminoitua. Kehittyneemmän teknologian ansiosta säteilyportti myös havaitsee säteilylähteet tehokkaasti.

 10. Laitteisto näyttää säteilylähteen paikan kuormassa
  Säteilyhälytyksen jälkeen operaattori tai säteilystä vastaava voi käydä tutkimassa tilanteen tuon tiedon perusteella.

 

Jos haluat lisätietoa laitteistamme, ota yhteyttä vaikka tästä:

https://www.holgerhartmann.fi/ota-yhteyttä

 

Topics: säteilynlähde säteilyportti holger hartmann Ajoneuvon läpivalaisu säteilynlähteiden etsintä kuorman tarkastus RSI radiation solutions säteilynlähteet kuormasta amerikium lähteet