Kannettava Raman on ihanteellinen työkalu raaka-aineiden tunnistamiseen

 

Käsikäyttöiseen Raman-spektroskopiaan perustuvat kemialliset havaitsemisjärjestelmät ovat ihanteellisia työkaluja mahdollisesti vaarallisten näytteiden analysointiin, koska toisin kuin muut käsikäyttöiset havaitsemistekniikat, analyysi voidaan usein suorittaa pakkausmateriaalin läpi, häiritsemättä näytettä, mikä minimoi käyttäjän altistumisen.

Vaikka käsikäyttöisiä Raman-pohjaisia kemiallisia ilmaisimia on perinteisesti kehitetty käyttämällä 785 nm laseria näytteen virittämiseen, tämä menetelmä tunnetaan aiheuttavan voimakasta fluoresenssihäiriötä yritettäessä analysoida värillisiä materiaaleja.

 

 

Aiheet: xrf niton sateilyturvallisuus

5 syytä valita RSI-portti

Amerikium-lähteet ovat todellinen ongelma romupihoilla, sillä niistä lähtevä matalaenerginen säteily peittyy helposti minkä tahansa materiaalin alle. RSI on kehittänyt 10-kertaa paremman herkkyyden havaita tätä matalaenergistä säteilyä Exploranium AT-900-porttiin verrattuna.

RSI-portti työskentelee 24/7 täysin automaattisesti. Laitteisto säätää itseään taustasäteilyn perusteella.

Aiheet: Säteilyturvallisuuskoulutus sateilyturvallisuus sateilyturvallisuuskoulutus amerikium

XRF-analysaattorin käyttö bromin tunnistamisessa palosuoja-aineista

Palosuoja-aineet ovat tärkeitä aineita, jotka auttavat estämään tulipalojen leviämistä ja näin ollen suojaavat sekä ihmisiä että omaisuutta.

Eräs palosuoja-aine, joka on herättänyt huolta ympäristövaikutuksistaan, on heksabromisyklododekaani (HBCD).

 

Aiheet: Säteilyturvallisuuskoulutus sateilyturvallisuus sateilyturvallisuuskoulutus

STV:n arkea myynti- ja huoltofirmassa

Säteilyturvallisuusvastaavan tehtäviin kuuluu säteilyturvallisuuden varmistaminen organisaation toiminnassa.

Meillä Holger Hartmannilla säteilytoiminta koostuu kolmesta osa-alueesta: säteilylähteiden kauppa, säteilyn käyttö sekä säteilylähteiden asennus ja huolto.

 

Aiheet: Säteilyturvallisuuskoulutus sateilyturvallisuus sateilyturvallisuuskoulutus

Riittävä koulutus suojaa käyttäjää

 

Työntekijöiden kunnollisella perehdytyksellä ja koulutuksella varmistetaan turvallisuus.

 

Aiheet: holger hartmann sateilyturvallisuus

Millainen lupa vaaditaan röntgenlaitteiden käyttöön?

 

Ovatko röntgenlaitteet teille tuttuja? Tiedätkö millainen lupa röntgenlaitteiden käyttöön oikein vaaditaan? Tässä vastaus edelliseen kysymykseen!

 

Aiheet: holger hartmann sateilyturvallisuus

Koulutus on kaiken A ja O

 

XRF-analysaattoreiden, kuten kaikkien muidenkin laitteiden, turvallinen käyttö edellyttää tietoa oikeasta käyttötavasta.

Käyttäjien koulutus on laissa säädettyä: toiminnanharjoittajan vastuulla on huolehtia säteilytoimessa mukana olevan henkilöstön asianmukaisesta säteilyturvallisuuskoulutuksesta sekä ylläpidettävä henkilöstön säteilyturvaosaamista.

 

Aiheet: holger hartmann sateilyturvallisuus

Tiedä, missä laitteesi primäärisäde on

Primäärisäteellä tarkoitetaan laitteen röntgenputkesta tulevaa säteilyä: tähän säteilyyn laitteesi toiminta perustuu ja tämä säteily on energialtaan ja annosnopeudeltaan suurinta – ja näin ollen vaarallisinta!

Tavallisesti suurin osa primäärisäteestä absorboituu (imeytyy) näytteeseen, mutta osa säteilystä voi läpäistä tai ohittaa näytteen. Voidaksesi käyttää XRF-laitettasi turvallisesti, tulee sinun olla jatkuvasti tietoinen primäärisäteen suunnasta. 

 

Aiheet: holger hartmann sateilyturvallisuus

Materiaalilla on väliä

Säteilyn osuessa materiaaliin osa sen energiasta absorboituu eli imeytyy kohteeseen. Säteily siis menettää energiaansa materiaalille eli säteily vaimenee materiaalissa edetessään.

Siksi onkin tärkeää huomioida, että jos analyysitarpeisiisi kuuluu esimerkiksi muovinäytteet, kannattaa kiinnittää tarkkaa huomiota lisäsuojusten käyttöön!


Aiheet: xrf holger hartmann #XRFanalysaattori sateilyturvallisuus

Vain ehjät suojamekanismit suojaavat käyttäjää

 

Kaikissa Suomen markkinoilla olevissa XRF-laitteissa on erilaisia käyttäjiä suojaavia turvaominaisuuksia. Turvaominaisuudet eivät kuitenkaan suojaa käyttäjäänsä rikkinäisenä. Onkin hyvä pitää analysaattori hyvässä kunnossa.


Aiheet: holger hartmann sateilyturvallisuus