XRF-analysaattorin käyttö bromin tunnistamisessa palosuoja-aineista

Palosuoja-aineet ovat tärkeitä aineita, jotka auttavat estämään tulipalojen leviämistä ja näin ollen suojaavat sekä ihmisiä että omaisuutta.

Eräs palosuoja-aine, joka on herättänyt huolta ympäristövaikutuksistaan, on heksabromisyklododekaani (HBCD).

 

 

Mihin palosuoja-aineita käytetään?

Palosuoja-aineet ovat tärkeitä aineita, jotka auttavat estämään tulipalojen leviämistä ja näin ollen suojaavat sekä ihmisiä että omaisuutta. Eräs palosuoja-aine, joka on herättänyt huolta ympäristövaikutuksistaan, on heksabromisyklododekaani (HBCD). HBCD on bromattu palosuoja-aine, jota on käytetty laajasti esimerkiksi rakennuseristeissä ja pakkausmateriaaleissa sen tehokkaiden palonesto-ominaisuuksien vuoksi. Vaikka HBCD on tehokas palosuoja-aine, se on myös vaarallinen ympäristölle ja terveydelle.

HBCD kuuluu pysyviin orgaanisiin yhdisteisiin (POP-yhdisteet): haitallisiin aineisiin, jotka kestävät ympäristössä pitkään ja voivat kertyä eliöihin ja ravintoketjuun. POP-yhdisteiden käyttöä on rajoitettu, koska ne voivat aiheuttaa haitallisia vaikutuksia sekä ihmisille että ekosysteemeille. Ympäristöministeriön vuonna 2023 julkaisema POP-jätteen tunnistusopas sisältää lisätietoa POP-yhdisteistä ja niiden vaikutuksista sekä niitä koskevista rajoituksista (Ympäristöministeriön julkaisuja 2023:1).

Miksi HBCD:n analysointi on tärkeää?

HBCD:n analysointi on tärkeää ympäristön ja terveyden kannalta. HBCD:n analysointiin perinteisillä menetelmillä kuuluu useita aikaa vieviä ja kalliita vaiheita. Tyypillisesti käytettyjä menetelmiä ovat kromatografiset menetelmät, kuten nestekromatografia yhdistettynä massaspektrometriaan (LC-MS) ja kaasukromatografia yhdistettynä massaspektrometriaan (GC-MS). Nämä menetelmät mahdollistavat tarkemman molekyylitason analyysin, mutta ne edellyttävät laboratoriotiloja, erikoisvälineistöä ja asiantuntijoita suorittamaan analyysit.

XRF-analysaattori HBCD:n seulonnassa

XRF-analysaattori sen sijaan tarjoaa nopean ja kannettavan vaihtoehdon HBCD:n seulontaan. Sen avulla voidaan havaita bromin läsnäolo suoraan näytteestä ilman monimutkaista laboratoriovalmistelua. Vaikka XRF-analysaattori ei pysty tarkkaan tunnistamaan alkuaineiden ja molekyylien tilaa, se on tehokas työkalu nopeaan seulontaan: näytteitä, jotka eivät sisällä bromia, ei tarvitse lähettää aikaa vieviin laboratorioanalyyseihin. Tampereen ammattikorkeakoulun vuonna 2018 julkaistussa tutkimuksessa Palosuoja-aine HBCD rakennuseristeissä ja pakkausmateriaaleissa – esiintyminen, tunnistaminen ja turvallinen käsittely tarkasteltiin bromin analysointia palosuoja-aineissa. Tutkimuksessa käytettiin Niton XL3t -analysaattoria näytteiden seulonnassa, jotta voitaisiin tunnistaa ne näytteet, joissa bromia esiintyy. Bromia sisältämät näytteet lähetettiin edelleen jatkotutkimuksiin, jotta saatiin selville, onko näytteessä todella HBCD-yhdistettä vai muita bromipitoisia aineita, joiden kierrätys ja käsittely ei vaadi erityistoimenpiteitä.

XRF-analysaattorin käyttö tarjoaa siis käytännöllisen ja luotettavan menetelmän bromimuodon havaitsemiseen palosuoja-aineista. Tämä edistää turvallisempaa purkutyötä, ympäristön suojelua ja terveydenhuoltoa rakennusalalla ja muilla aloilla, joissa palosuoja-aineiden käyttö on yleistä.

 

Kerromme mielellämme lisää laitteistamme, joten älä epäröi ottaa yhteyttä tiimiimme!

Lisätietoa laitteistamme saat asiantuntevalta henkilökunnaltamme!

Voit ottaa yhteyttä tiimiimme klikkaamalla oheista team -kuvaa:

Ota-yhteytta

 

 

 

Topics: Säteilyturvallisuuskoulutus sateilyturvallisuus sateilyturvallisuuskoulutus