Miksi suorittaa PMI-mittauksia?

Materiaalien väärin merkitseminen on itse asiassa paljon luultua yleisempää. Olipa kyseessä merkintäkoneen väärä leimasin tai väärin lipsahtanut käsin tehty merkintä – sitä tapahtuu ja väärillä materiaaleilla voi olla vakavia seurauksia. Kun havaitaan materiaaleihin liittyviä poikkeavuuksia, kaikki samaan prosessiin liittyvät osat / materiaalit on testattava, jotta varmistetaan asiakkaan vaatimusten mukaisuus. Tämä on kallis ja aikaa vievä prosessi ilman kannettavaa XRF-analysaattoria.

Aiheet: xrf-analysaattori xrf mittalaitteet niton analysaattori holger hartmann Niton XRF-analysaattori Kannettava analysaattori materiaalin tarkastus materiaalin tunnistus PMI-mittaus

NITON XL2 PLUS - kenttäanalysaattori kovaan työympäristöön

Tällä viikolla tarkastelussamme on Thermon muutama viikko sitten julkaisema uusi analysaattorimalli NITON XL2 PLUS. Laitesuunnittelun kantavana ajatuksena on ollut tehdä laite, joka kestää kentällä rankkoja olosuhteita ja on siitä huolimatta kevyt ja helppokäyttöinen. Alapuolella asiakkailtamme tulleita kestävyyteen liittyviä kysymyksiä ja vastaukset niihin.

Aiheet: xrf-analysaattori xrf mittalaitteet niton analysaattori holger hartmann Niton XRF-analysaattori Kannettava analysaattori materiaalin tarkastus materiaalin tunnistus

Kuinka saada optimaaliset tulokset kannettavalla XRF-analysaattorilla

Mikä takaa optimaaliset tulokset kannettavalla XRF-analysaattorilla? Miksi näyte tulisi käsitellä ennen mittausta? Miten valita oikea mittausaika? Keräsimme mm. näihin kysymyksiin vastauksia, kuinka kannettavalla XRF:llä saadaan optimaaliset tulokset.

Aiheet: xrf-analysaattori xrf mittalaitteet niton analysaattori holger hartmann Niton XRF-analysaattori Kannettava analysaattori materiaalin tarkastus materiaalin tunnistus

Haastavien metallinäytteiden analyysi

Haastaviksi metallinäytteiksi luokitellaan esimerkiksi kuumien näytteiden analyysit. Metallin kuumuus tuo haasteita analysoimiseen. Kannettavaa XRF-analysaattoria voi käyttää myös kuumien näytteiden analyysiin.  

Aiheet: xrf-analysaattori xrf mittalaitteet niton analysaattori holger hartmann Niton XRF-analysaattori Kannettava analysaattori materiaalin tarkastus materiaalin tunnistus

Kannettavan XRF-analysaattorin takaisinmaksuaika

Tämä on mielenkiintoinen aihe ja aina mielessä, kun uusia investointeja suunnitellaan. Aihetta voi lähestyä monelta kantilta. Määritellään ensin investointi - investointihan tarkoittaa hankintaa, jonka tarkoituksena on esimerkiksi kustannussäästöjen aikaansaaminen tai tulon hankkiminen. XRF-analysaattorin hankinnassa voi olla kyseessä kumpi tahansa tai molemmat näistä. Investoinnin takaisinmaksuaika puolestaan on se aika, jona nettotuottoja kertyy perushankintamenon verran.

Aiheet: materiaalit materiaalikustannukset xrf-analysaattori mittalaitteet

Mitä XRF-analysaattorilla voi mitata?

XRF-analysaattorilla mitataan erilaisten materiaalien alkuainepitoisuuksia. Käytännössä XRF-analysaattorilla voidaan mitä tahansa materiaaleja; metalliseoksia, maaperänäytteitä, kaivosnäytteitä, lietteitä ja nestemäisiä näytteitä, maalattuja pintoja, maalauksia, arkeologisia näytteitä, ilmansuodattimia ja vaikka mitä. Erikoisimpia sovelluksia mihin laitteita käytetään on mm. kalanruuan tai hevosenlannan raskasmetallipitoisuuden mittaaminen. 

Aiheet: materiaalit xrf-analysaattori mittalaitteet

Kuusi XRF-analysaattorin valintakriteeriä

XRF-analysaattorit ovat nostaneet suosiotaan etenkin metalliteollisuuden ainetta rikkomattomana materiaalianalysaattorina. Laitteiden hintaskaala on kuitenkin suuri (normaalisti metalliteollisuuteen hankittavat analysaattorit ovat hinnaltaan 15.000,00-35.000,00€:n alv 0% tienoilla). Laitetta hankkiessa kannattaakin oikeasti perehtyä siihen, mikä on oikea laite omaan tilanteeseen. Tässä artikkelissa käydään läpi 6 valintakriteeriä, joita kannattaa pohtia.

Aiheet: xrf-analysaattori mittalaitteet