Mitä hyötyä PMI-mittauksista on?

Teollisuus on raportoinut, että jopa 3% kriittisiin prosessilaitteisiin päätyvästä materiaalista on väärää materiaalia. Miten tämä on mahdollista ja miten väärien materiaalien tekemiltä vahingoilta voidaan välttyä?

Materiaalien väärin merkitseminen

Materiaalien väärin merkitseminen on paljon luultua yleisempää. Olipa kyseessä merkintäkoneen väärä leimasin tai väärin lipsahtanut käsin tehty merkintä - sitä tapahtuu, ja väärillä materiaaleilla voi olla vakavia seurauksia. 

Jos löytyy materiaaleihin liittyviä poikkeavuuksia, kaikki samaan prosessiin liittyvät osat/materiaalit on testattava, jotta varmistetaan asiakkaan vaatimustenmukaisuus. Tämä on kallis ja aikaa vievä prosessi ilman kannettavaa XRF-analysaattoria.

Miten se sitten on mahdollista? 

 • Koneistaja käyttää merkitsemättömiä ja / tai tuntemattomia materiaalejaxl5.001
 • Komponentin valmistaja on käyttänyt virheellistä materiaalin leimasinta
 • Materiaalin jäljitettävyyttä ei ylläpidetä valmistusprosessin aikana
 • Varastossa hyllytetään väärää materiaalia väärään paikkaan
 • Hitsaaja käyttää väärää täytemetallia eikä merkitse kappaletta oikein
 • Tehtaan testiraportti (MTR) on vaarantunut hankinta- ja toimitussyklin aikana
 • Normaalin työajan ulkopuolella tehtyjä huoltotoimenpiteitä ei ole merkitty, raportoitu tai tarkastettu asianmukaisesti
 • Huoltoon liittyvän komponentin poistamisen aikana tapahtuneet puutteet komponentin merkinnässä
 • Epäasianmukainen materiaalintarkastus ja materiaalinmerkintä komponenttien uudelleenasennuksen aikana

PMI-mittausten suorittaminen

PMI-mittausten suorittaminen on tärkeää missä tahansa teollisuudessa. Öljy- ja kaasuteollisuudessa se on kuitenkin erityisen tärkeää räjähdysriskin vuoksi. Öljy- ja kaasuputkistot ovat herkkiä mahdollisille mekaanisille vaurioille etenkin iän ja korroosion vaikutuksesta. Kun nämä putket halkeavat tai vuotavat, seuraamukset voivat olla kauheita. Joissain tapauksissa hitsaussauman kohdasta mitattu seinämän paksuus paljastaa vakavia korroosiovaurioita – tämä puolestaan vaatii nopeita toimenpiteitä uusien putkistojen vaihtamisessa. Tämä voi vaatia jopa tehtaan alasajoa.

Mekaaniset vauriot

Mekaanisiin vaurioihin johtavaa putkistojen ja muiden prosessikomponenttien korroosiota voidaan estää varmistamalla, että kaikki komponentit on valmistettu oikeasta metalliseoksesta. Kun kannettavaa XRF-analysaattoria käytetään laajasti valmistusprosessin eri vaiheissa, voidaan varmistua esimerkiksi siitä että;

 • toimitettu metalliseos vastaa tilattua laatuaXL2-Hand-Touching-Screen-1-1-1-1
 • laaduntarkkailussa tarkastellaan valmistusprosessin materiaalilaatua
 • asiakkaille toimitettavat tuotteet vastaavat asiakkaan vaatimuksia ja
 • asennettavat komponentit ja tehtävät hitsaukset sopivat tarkoitukseensa

 

 

Mikäli haluat lisätietoa tuotteistamme, ota yhteyttä tiimiimme tästä:

 Ota-yhteytta

 

 

Topics: xrf-analysaattori xrf mittalaitteet niton analysaattori holger hartmann Niton XRF-analysaattori Kannettava analysaattori materiaalin tarkastus materiaalin tunnistus PMI-mittaus