Miten hyödyntää XRF-analysaattoria ympäristöanalyyseissä?

 

Ympäristöriskien tunnistaminen ja saastuneiden alueiden kunnostaminen ovat maailmanlaajuisesti merkittäviä haasteita, jotka aiheuttavat huomattavia kustannuksia.

Ympäristöanalyysejä tarvitaan monessa kohteessa. Maa-alueiden
käyttötarkoituksen muuttuessa tarvitaan maaperäanalyyseja, jätteenkäsittelyssä materiaalianalyyseja. Ympäristöanalyyseja tehdään, jotta suuremmilta ympäristövahingoilta vältytään ja esimerkiksi pilaantunut maaalue osataan puhdistaa sen vaatimalla tasolla. 

 

Aiheet: xrf niton metallintunnistus rakennusmateriaalien analysointi holger hartmann Ympäristöanalyysi Maaperäanalyysi metalliseosten mittaus #XRFanalysaattori KemikaalitRakennusmateriaaleissa metalliseostenanalyysi maaperanraskasmetallit jatepuunanalyysi ymparistoanalyysi rakennusjatteidenArviointi ilmanlaadunarviointi

Riittävä koulutus suojaa käyttäjää

 

Työntekijöiden kunnollisella perehdytyksellä ja koulutuksella varmistetaan turvallisuus.

 

Aiheet: holger hartmann sateilyturvallisuus

Millainen lupa vaaditaan röntgenlaitteiden käyttöön?

 

Ovatko röntgenlaitteet teille tuttuja? Tiedätkö millainen lupa röntgenlaitteiden käyttöön oikein vaaditaan? Tässä vastaus edelliseen kysymykseen!

 

Aiheet: holger hartmann sateilyturvallisuus

Koulutus on kaiken A ja O

 

XRF-analysaattoreiden, kuten kaikkien muidenkin laitteiden, turvallinen käyttö edellyttää tietoa oikeasta käyttötavasta.

Käyttäjien koulutus on laissa säädettyä: toiminnanharjoittajan vastuulla on huolehtia säteilytoimessa mukana olevan henkilöstön asianmukaisesta säteilyturvallisuuskoulutuksesta sekä ylläpidettävä henkilöstön säteilyturvaosaamista.

 

Aiheet: holger hartmann sateilyturvallisuus

Tiedä, missä laitteesi primäärisäde on

Primäärisäteellä tarkoitetaan laitteen röntgenputkesta tulevaa säteilyä: tähän säteilyyn laitteesi toiminta perustuu ja tämä säteily on energialtaan ja annosnopeudeltaan suurinta – ja näin ollen vaarallisinta!

Tavallisesti suurin osa primäärisäteestä absorboituu (imeytyy) näytteeseen, mutta osa säteilystä voi läpäistä tai ohittaa näytteen. Voidaksesi käyttää XRF-laitettasi turvallisesti, tulee sinun olla jatkuvasti tietoinen primäärisäteen suunnasta. 

 

Aiheet: holger hartmann sateilyturvallisuus

Materiaalilla on väliä

Säteilyn osuessa materiaaliin osa sen energiasta absorboituu eli imeytyy kohteeseen. Säteily siis menettää energiaansa materiaalille eli säteily vaimenee materiaalissa edetessään.

Siksi onkin tärkeää huomioida, että jos analyysitarpeisiisi kuuluu esimerkiksi muovinäytteet, kannattaa kiinnittää tarkkaa huomiota lisäsuojusten käyttöön!


Aiheet: xrf holger hartmann #XRFanalysaattori sateilyturvallisuus

Vain ehjät suojamekanismit suojaavat käyttäjää

 

Kaikissa Suomen markkinoilla olevissa XRF-laitteissa on erilaisia käyttäjiä suojaavia turvaominaisuuksia. Turvaominaisuudet eivät kuitenkaan suojaa käyttäjäänsä rikkinäisenä. Onkin hyvä pitää analysaattori hyvässä kunnossa.


Aiheet: holger hartmann sateilyturvallisuus

Säteilyn annosnopeus riippuu etäisyydestä

 

Millä asioilla säteilyaltistusta voidaan minimoida analyysilaitetta käytettäessä? Miksi esimerkiksi analyysilaitteen suojuksien on tärkeää olla ehjänä? 


Aiheet: analysaattori holger hartmann sateilyturvallisuus sateilyturvallisuuskoulutus

Säteilysuojelun perusteet

 

Holger toimittaa säteilymittareita ja analyysilaitteita.

Useiden analyysilaitteiden toiminta perustuu röntgensäteilyyn ja aika ajoin onkin hyvä muistutella säteilysuojelun periaatteista.


Aiheet: holger hartmann sateilyturvallisuus

Kulometrinen menetelmä

 

Oletko törmännyt kulometristä menetelmää hyödyntäviin laitteisiin? Mitä se tarkoittaa ja milloin sitä käytetään? Lue alta! 


Aiheet: holger hartmann HelmutFischer Jäännöspaksuudenvalvonta JaannospaksuudenValvonta CouloscopeCMS2 KulometrinenMenetelmä