Kannettavan XRF-analysaattorin takaisinmaksuaika

Tämä on mielenkiintoinen aihe ja aina mielessä, kun uusia investointeja suunnitellaan. Aihetta voi lähestyä monelta kantilta. Määritellään ensin investointi - investointihan tarkoittaa hankintaa, jonka tarkoituksena on esimerkiksi kustannussäästöjen aikaansaaminen tai tulon hankkiminen. XRF-analysaattorin hankinnassa voi olla kyseessä kumpi tahansa tai molemmat näistä. Investoinnin takaisinmaksuaika puolestaan on se aika, jona nettotuottoja kertyy perushankintamenon verran.

Aiheet: materiaalit materiaalikustannukset xrf-analysaattori mittalaitteet

Kuinka tunnistat materiaaleja laadunvalvonnassa?

Työpisteellä sauhuaa sorvin lisäksi pää. Miten voi olla mahdollista, että sorvaustyökalu täytyy taas vaihtaa? Tuntuuko tutulta tilanteelta? Jopa 30% materiaalisertifikaateista ovat jollakin tasolla puutteellisia; saapunut materiaali ei vastaa sen mukana tullutta materiaalisertifikaattia ollenkaan, osa materiaalista on eri tavaraa tai materiaalisertifikaatista puuttuu kokonaan jonkin tärkeän haitta-aineen analyysi.

Aiheet: materiaalit laadunvalvonta materiaalikustannukset