Säteilystä vastaavan johtajan tulevat koulutukset

 

XRF-analysaattorin ja läpivalaisulaitteen käyttö vaatii yritykseltä turvallisuusluvan Säteilyturvakeskukselta (STUK). Turvallisuusluvan saamiseksi yhden yrityksestänne on käytävä säteilystä vastaavan johtajan koulutus. Koulutus antaa osanottajille tiedot ja taidot toimia organisaationsa vastaavana johtajana koskien umpilähteitä sekä kiinteitä röntgenlaitteita. 

Aiheet: säteily kierrätys xrf-analysaattori romumetalli koulutus säteilykoulutus

Vanhojen laivojen uusi elämä romumetallina

Romumetallin lähteitä on monia ja metallitavaroiden käyttöiän lähentyessä loppuaan on ajateltava niiden kierrättämistä ja hävittämistä. Esimerkiksi kulkuvälineiden kierrätäminen on haastavaa niiden sisältämien eri materiaalien vuoksi. Romumetalli on lisännyt suosiotaan ympäri maailmaa. Usassa vanhat laivaston laivat ja lennostoalukset ovat saaneet uuden elämän romumetallina.

Aiheet: materiaalit kierrätys xrf-analysaattori romumetalli