Säteilystä vastaavan johtajan tulevat koulutukset

 

XRF-analysaattorin ja läpivalaisulaitteen käyttö vaatii yritykseltä turvallisuusluvan Säteilyturvakeskukselta (STUK). Turvallisuusluvan saamiseksi yhden yrityksestänne on käytävä säteilystä vastaavan johtajan koulutus. Koulutus antaa osanottajille tiedot ja taidot toimia organisaationsa vastaavana johtajana koskien umpilähteitä sekä kiinteitä röntgenlaitteita. 

Tulevat koulutukset

Koulutuspaikkana on Suomen Turvaprojektien koulutuskeskus, Vantaa.

Koulutusajat:

05.09.2016-06.09.2016 Peruskoulutus

03.10.2016-04.10.2016 Peruskoulutus

31.10.2016-01.11.2016 Peruskoulutus

28.11.2016-29.11.2016 Peruskoulutus

29.12.2016-30.12.2016 Peruskoulutus

23.01.2017-24.01.2017 Peruskoulutus

Peruskoulutuksen hinta on 995 euroa / alv 0%.

19.09.2016 Määräaikaiskoulutus

17.10.2016 Määräaikaiskoulutus

05.12.2016 Määräaikaiskoulutus

02.01.2016 Määräaikaiskoulutus

Määräaikaiskoulutuksen hinta on 595 euroa / alv 0%.

Koulutuksen sisältö

  • Ionisoiva säteily
  • Röntgensäteily
  • Röntgenlaitteiden ja säteilylähteiden turvallinen käyttö
  • Lait ja asetukset
  • Säteilyturvallisuus ja suojautuminen
  • Laskutoimituksia ja säteilymittauksia
  • Tutustuminen röntgenlaitteisiin ja säteilylähteisiin
  • Harjoituksia ja ryhmätöitä
  • Lupahakemukset ja niiden täyttö
  • Kirjallinen loppukuulustelu

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: koulutus@finsecpro.com

Topics: säteily kierrätys xrf-analysaattori romumetalli koulutus säteilykoulutus