Raman-analysaattori vaarallisten materiaalien analyysiin

Raman-teknologia on kehittynyt viime vuosien aikana merkittävästi - perinteisen 785nm:n aallonpituusalueella toimivien Raman-analysaattorien rinnalle on tullut 1064nm:n aallonpituusalueella toimiva analysaattori. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että aiemmin mahdottomina analysoitavina pidetyt fluoresoivat materiaalit pystytään mittaamaan nopeasti kannettavalla laitteella. Tällaisia fluoresoivia materiaaleja ovat mm. eräät räjähteet, kuten C4, Semtex, hexamiini yms. Muita fluoresoivia aineita ovat mm: heroiini, amobarbitaali, butabarbitaali, pentobarbitaali, MDMB yms. Huumausaineita sekoitetaan usein väriaineisiin, jotka tekevät seoksesta fluoresoivan. Myös tällaiset näytteet pystytään 1064nm:n Ramanilla kuitenkin mittaamaan. Uusi aallonpituusalue on tarpeellinen ja mielenkiintoinen mm. Hazmat-tiimeille, poliisille yms. organisaatioille, jotka työssään saattavat kohdata laajasti erityyppisiä räjähteitä tai huumausaineita.

Aiheet: materiaalit vaarallisten fluoresoivat holger hartmann raman analysaattori yhdisteiden tunnistus

Vanhojen laivojen uusi elämä romumetallina

Romumetallin lähteitä on monia ja metallitavaroiden käyttöiän lähentyessä loppuaan on ajateltava niiden kierrättämistä ja hävittämistä. Esimerkiksi kulkuvälineiden kierrätäminen on haastavaa niiden sisältämien eri materiaalien vuoksi. Romumetalli on lisännyt suosiotaan ympäri maailmaa. Usassa vanhat laivaston laivat ja lennostoalukset ovat saaneet uuden elämän romumetallina.

Aiheet: materiaalit kierrätys xrf-analysaattori romumetalli

Onko XRF-analysaattorin käyttö turvallista?

Käytätkö kannettavaa XRF-analysaattoria metallien ja metalliseosten tunnistukseen? Oletko ajatellut sen säteilyä ja turvallisuutta? Millaisiin varotoimenpiteisiin pitäisi ryhtyä?

Aiheet: materiaalit turvallisuus xrf-analysaattori säteilyturvallisuus

XRF-analysaattorin käyttö metalliseosten mittauksessa

Monet teollisuuden toimijat ovat kuulleet XRF-analysaattorista - on usein tiedossa, että laitteella pystytään tunnistamaan metalliseoksia. Kuitenkin laitteen hankinta, sen hankintaperustelut, ominaisuudet, takaisinmaksuaika ja muut investointiin liittyvät aiheet aiheuttavat päänvaivaa.

Aiheet: materiaalit xrf-analysaattori

Martensiittinen teräs

Ruostumaton teräs tehdään lisäämällä raudan ja hiilen joukkoon kromia ja muita seosaineita. Kun kromia lisätään teräkseen, se muodostaa kromioksidin, korroosionkestävän tuotteen. Kromia lisätään 10,5% - 30% riippuen sovelluksesta tai käyttöympäristöstä.

Aiheet: materiaalit xrf-analysaattori

Kannettavan XRF-analysaattorin takaisinmaksuaika

Tämä on mielenkiintoinen aihe ja aina mielessä, kun uusia investointeja suunnitellaan. Aihetta voi lähestyä monelta kantilta. Määritellään ensin investointi - investointihan tarkoittaa hankintaa, jonka tarkoituksena on esimerkiksi kustannussäästöjen aikaansaaminen tai tulon hankkiminen. XRF-analysaattorin hankinnassa voi olla kyseessä kumpi tahansa tai molemmat näistä. Investoinnin takaisinmaksuaika puolestaan on se aika, jona nettotuottoja kertyy perushankintamenon verran.

Aiheet: materiaalit materiaalikustannukset xrf-analysaattori mittalaitteet

Mitä XRF-analysaattorilla voi mitata?


XRF-analysaattorilla mitataan erilaisten materiaalien alkuainepitoisuuksia. Käytännössä XRF-analysaattorilla voidaan mitä tahansa materiaaleja; metalliseoksia, maaperänäytteitä, kaivosnäytteitä, lietteitä ja nestemäisiä näytteitä, maalattuja pintoja, maalauksia, arkeologisia näytteitä, ilmansuodattimia ja vaikka mitä.

Erikoisimpia sovelluksia mihin laitteita käytetään on mm. kalanruuan tai hevosenlannan raskasmetallipitoisuuden mittaaminen. 
Aiheet: materiaalit xrf-analysaattori mittalaitteet

Mitä romukauppiaan kannattaa ottaa huomioon mittarin valinnassa?

Romukauppias tarvitsee normaalisti kolmea analyysitekniikkaa pihatoiminnoissaan; vaakaa romukuormien punnitsemiseen, säteilyportteja / säteilymittaria saapuvan ja lähtevän tavaran säteilyn tarkastukseen sekä kannettavaa analysaattoria (metallimittaria) romukuormien lajitteluun. Tässä artikkelissa keskitytään oikean mittarin valintaan.

Aiheet: materiaalit romu kierrätys

Kullan tarina

Kullan arvo on ihmiskunnalle jopa mysteeri. Otimme asiaksemme selventää, mikä on tarina kullan arvon takana. Miksi kulta on arvokasta? Millainen on kullan historia? Mitkä asiat vaikuttavat kullan hintaan? Mitä voit tehdä suojautuaksesi väärennöksiltä?

Aiheet: materiaalit laadunvalvonta

Kuinka tunnistat materiaaleja laadunvalvonnassa?

Työpisteellä sauhuaa sorvin lisäksi pää. Miten voi olla mahdollista, että sorvaustyökalu täytyy taas vaihtaa? Tuntuuko tutulta tilanteelta? Jopa 30% materiaalisertifikaateista ovat jollakin tasolla puutteellisia; saapunut materiaali ei vastaa sen mukana tullutta materiaalisertifikaattia ollenkaan, osa materiaalista on eri tavaraa tai materiaalisertifikaatista puuttuu kokonaan jonkin tärkeän haitta-aineen analyysi.

Aiheet: materiaalit laadunvalvonta materiaalikustannukset