Miten hyödyntää XRF-analysaattoria ympäristöanalyyseissä?

 

Ympäristöriskien tunnistaminen ja saastuneiden alueiden kunnostaminen ovat maailmanlaajuisesti merkittäviä haasteita, jotka aiheuttavat huomattavia kustannuksia.

Ympäristöanalyysejä tarvitaan monessa kohteessa. Maa-alueiden
käyttötarkoituksen muuttuessa tarvitaan maaperäanalyyseja, jätteenkäsittelyssä materiaalianalyyseja. Ympäristöanalyyseja tehdään, jotta suuremmilta ympäristövahingoilta vältytään ja esimerkiksi pilaantunut maaalue osataan puhdistaa sen vaatimalla tasolla. 

 

 

Missä ympäristöanalyyseissä XRF-analysaattoria käytetään?

 

1. Maaperän pilaantuneisuuden arviointi

XRF-analysaattorilla ohjataan maaperän puhdistustyötä. Kemiallisen maaperäanalyysin avulla tiedetään, kuinka paljon pilaantunutta maata täytyy poistaa, ennen kuin maaperä on riittävän puhdas uuteen käyttötarkoitukseen. Kevyellä, mutta kestävällä kannettavalla XRF-analysaattorilla paikannat ja mittaat pilaantuneen maaperän raskasmetallit nopeasti.

2. Rakennusjätteiden arviointi

Rakennusjätteet käsitellään eri tavalla riippuen niiden saastuneisuuden tai pilaantuneisuuden asteesta. Esimerkiksi maalin lyijypitoisuutta voidaan analysoida XRF-analysaattorin avulla joko suoraan tai pyyhkäisynäytteenä. 

3. Jätepuun analyysi

XRF-analysaattori voi määritellä, millaisia pitoisuuksia saastuneesta tai pilaantuneesta puusta löytyy. Analyysin jälkeen jätepuu osataan käsitellä oikealla tavalla.

4. Erilaisten jäämien analyysit: tuhka ja lentotuhka 

Materiaalin polton seurauksena syntyvä tuhka on aina analysoitava ennen hyötykäyttöä. Kun tuhkaa käytetään esimerkiksi maanparannukseen, tuhkan raskasmetallipitoisuuden tulee olla tietyn tason alapuolella. 

5. Ilmanlaadun arviointi pölynkeräysnäytteistä ja ilmansuodattimista

XRF-analysaattorilla voidaan analysoida myös ilmanlaatua. Thermo on kehittänyt omat kalibrointinsa pölynkeräysnäytteiden (ns. Pyyhintäliinat) ja ilmansuodatinten (mm. 25 mm ja 37mm CEsuodatinten analyysi) analyysiin. 

6. Metallinkierrätys

Metallinkierrätyksessä ja –tunnistuksessa XRF-analysaattorit ovat jo maailmanlaajuisesti käytössä. Olemme koostaneet oman oppaansa metalliseosten analyysiin XRF-analysaattorin avulla. 

7. Jätevesilietteiden ja nestemäisten jätteiden analyysi

Kannettavalla NITON XRF-analysaattorilla pystytään mittaamaan myös lietteitä ja nestemäisiä näytteitä. Analysaattoreita käytetään menestyksekkäästi esimerkiksi teollisuuslaitteiston öljyjen raskasmetallipitoisuuksien mittaamiseen

8. Uudet sovellukset

Kannettavia XRF-Analysaattoreita käytetään laajasti hyvin erilaisissa käyttökohteissa, joistakin on olemassa jo valmiit tehdaskalibroinnit ja joillekin asiakkaille kehitetään kalibrointi tapauskohtaisesti.

 

Olemme uudistaneet ympäristöoppaamme, lataa opas tästä ja tutustu aiheeseen lisää: 

Lataa ympäristöanalyysiopas

 

 

Kerromme mielellämme lisää laitteistamme, joten älä epäröi ottaa yhteyttä tiimiimme!

Lisätietoa laitteistamme saat asiantuntevalta henkilökunnaltamme!

Voit ottaa yhteyttä tiimiimme klikkaamalla oheista team -kuvaa:

Ota-yhteytta

 

 

Topics: xrf niton metallintunnistus rakennusmateriaalien analysointi holger hartmann Ympäristöanalyysi Maaperäanalyysi metalliseosten mittaus #XRFanalysaattori KemikaalitRakennusmateriaaleissa metalliseostenanalyysi maaperanraskasmetallit jatepuunanalyysi ymparistoanalyysi rakennusjatteidenArviointi ilmanlaadunarviointi