Koulutus on kaiken A ja O

 

XRF-analysaattoreiden, kuten kaikkien muidenkin laitteiden, turvallinen käyttö edellyttää tietoa oikeasta käyttötavasta.

Käyttäjien koulutus on laissa säädettyä: toiminnanharjoittajan vastuulla on huolehtia säteilytoimessa mukana olevan henkilöstön asianmukaisesta säteilyturvallisuuskoulutuksesta sekä ylläpidettävä henkilöstön säteilyturvaosaamista.

 

 

Koulutus on kaiken A ja O

XRF-analysaattoreiden, kuten kaikkien muidenkin laitteiden, turvallinen käyttö edellyttää tietoa oikeasta käyttötavasta. Itseasiassa käyttäjien koulutus on laissa säädettyä: toiminnanharjoittajan vastuulla on huolehtia säteilytoimessa mukana olevan henkilöstön asianmukaisesta säteilyturvallisuuskoulutuksesta sekä ylläpidettävä henkilöstön säteilyturvaosaamista. Täydennyskoulutusta, koskien tehtävään liittyvää säteilyfysiikkaa ja -biologiaa sekä työntekijän ja väestön säteilysuojelusta, on oltava vähintään 5 tuntia 5 vuoden jaksoissa. Tieto säteilyn riskeistä sekä laitteesi turvallisesta, tarkoituksenmukaisesta käytöstä varmistaa, että XRF-analysaattorin käyttö on turvallista.  

Älä käytä XRF-laitetta, ellet ole perehtynyt sen turvaominaisuuksiin ja saanut laitteen käyttökoulutusta. Vaikka käytössäsi olisikin ollut aiemmin jokin muu XRF-laite, eroavat laitemerkit, -tyypit ja -mallit toisistaan sekä säteilyominaisuuksiltaan että toiminnaltaan. Jos koet, ettet ole varma käytätkö laitetta turvallisuusmielessä oikein, pyydä organisaatiosi Säteilyturvallisuusvastaavaa järjestämään sinulle laitteen käyttö- ja säteilyturvallisuuskoulutus. Uuden laitteen käyttökoulutuksen järjestää laitteen myyvä taho, uuden käyttäjän voi kouluttaa myös laitteen vanhempi käyttäjä. Säteilyturvallisuuskoulutuksia tarjoaa myös monet kaupalliset koulutuskeskukset/organisaatiot ja korkeakoulut. 

 

Säteilyturvallisuuskoulutus verkkokurssina

XRF-laitteiden käyttäjille suunnattu säteilyturvallisuuskurssi. Kurssilla käydään läpi säteilyfysiikkaa, säteilyn käyttöön liittyviä lakeja ja säädöksiä, turvallisuusluvan sisältöä, säteilysuojelun periaatteita sekä erityisesti XRF-laitteiden säteilyturvallisuutta.

Kurssi sisältää pohdintatehtäviä, joiden tarkoituksena on saattaa osallistuja tarkastelemaan oman työskentelynsä sekä työpaikkansa säteilyturvallisuutta. Kurssin suorittaminen kestää noin 5 tuntia, ja se täyttää Säteilyturvakeskuksen vaatimuksen säteilyn käyttöön osallistuvien henkilöiden täydennyskoulutuksesta. Kurssin suorittamisesta saat osallistumistodistuksen!

Tästä pääset tutustumaan verkkokurssiin tarkemmin ja ostamaan sen:

Osta säteilyturvallisuuskurssi tästä (vain 149€)

 


Kerromme mielellämme lisää laitteistamme, joten älä epäröi ottaa yhteyttä tiimiimme!

Lisätietoa laitteistamme saat asiantuntevalta henkilökunnaltamme!

Voit ottaa yhteyttä tiimiimme klikkaamalla oheista team -kuvaa:

Ota-yhteytta

 

 

Topics: holger hartmann sateilyturvallisuus