STV:n arkea myynti- ja huoltofirmassa

Säteilyturvallisuusvastaavan tehtäviin kuuluu säteilyturvallisuuden varmistaminen organisaation toiminnassa.

Meillä Holger Hartmannilla säteilytoiminta koostuu kolmesta osa-alueesta: säteilylähteiden kauppa, säteilyn käyttö sekä säteilylähteiden asennus ja huolto.

 

 

Mitä säteilyturvallisuusvastaavan tehtäviin kuuluu?

Säteilyturvallisuusvastaavan tehtäviin kuuluu säteilyturvallisuuden varmistaminen organisaation toiminnassa. Meillä Holger Hartmannilla säteilytoiminta koostuu kolmesta osa-alueesta: säteilylähteiden kauppa, säteilyn käyttö sekä säteilylähteiden asennus ja huolto. Säteilyturvallisuusvastaavana huolehdin siitä, että huollon henkilöstöllä on käytössään tarvittavat mittarit ja suojaimet: henkilökohtaiset dosimetrit kertovat jokaisen saaneen henkilökohtaisen altistukset, hälyttävät säteilymittarit poikkeavat annosnopeudet huoltotilanteissa ja kannettavien XRF-analysaattorien mittaustelineet varmistavat laitteiden turvallisen kalibrointityön.

Tärkeänä osana on myös kouluttaa sekä huoltohenkilöstö että myyjät säteilyn turvalliseen käyttöön. Lisäksi tulee varmistaa, että myyjät osaavat myymiensä laitteiden säteilyturvallisuuskäytännöt vaikka unissaan: myyjien tulee omilla demomittauksillaan ja käyttökoulutuksillaan välittää tieto turvallisesta käytöstä myös asiakkaalle.

Huolehdin vuokra- ja esittelylaitekannastamme. Laitteiden kunto tarkastetaan huollon toimesta aina vuosittain sekä joka kerta vuokralta palattuaan. Näin varmistamme sekä oman henkilöstömme että asiakkaidemme turvallisuuden. Laitteiden sijainnista on myös tärkeää pitää kirjaa: kannettavat XRF-analysaattorit voivat kadota helposti, ja kun laitteita on useita, ei ilman kunnollista kirjanpitoa sijainnista ja kunnosta pysytä kärryillä.

Tiedonanto- ja selonottovelvollisuus

Laitteita toimittavana firmana meitä koskee sekä tiedonanto- että selonottovelvollisuus. Säteilylain mukaan meidän tulee aina varmistaa, että laitteen vastaanottavalla yrityksellä on voimassa oleva ja asianmukainen turvallisuuslupa. Omassa työssäni huolehdin, että jokaisesta luovutetusta laitteesta tietojärjestelmiimme tallentuu luovutuslomake, jossa vastaanottava yritys takaa allekirjoituksellaan heillä olevan luvan. Lomakkeeseen merkitään myös turvallisuuslupanumero. Toisaalta tehtävänämme on myös tiedottaa asiakkaita turvallisuusluvan tarpeesta. Koska meille Holger Hartmannilla prioriteettilistan kärjessä on tyytyväinen asiakas, otamme tämän asian tosissamme: turvallisuusluvan tarpeesta kerrotaan jo heti ensimmäisessä myyntiesittelyssä, ja asiakasta autetaan turvallisuusluvan hakemisessa.

Ohjeistan asiakasta turvallisuusluvan tärkeydestä, vaatimuksista ja sisällöstä. Laadin asiakkaille esimerkkejä hakemukseen tarvittavista liitteistä, ja avustan tarvittaessa esimerkiksi riskiarvioissa sekä hakemuslomakkeiden täytössä. Onpa joskus tullut täyteltyä jopa hakemuslomakkeet yhdessä asiakkaan kanssa Teamsin välityksellä! Huolehdin myös oman turvallisuuslupamme sekä säteilyturvallisuuteen liittyvien asiakirjojen tilasta. Myös vuosittain tehtävät ilmoitukset STUKiin ovat minun vastuullani. Säteilylakia, asetuksia, määräyksiä, STUKin sivuja ja Sammiota on tullut tehtävässäni selattua paljon, ja iso osa lakipykälistä löytyykin takataskusta.

Säteilyturvallisuuskoulutus

Ehdottomana lempparitehtävänäni on asiakkaiden säteilyturvallisuuskoulutukset. Vaikka tämä ei varsinaisesti kuulukaan STV:n toimenkuvaan, on se silti merkittävä osa yrityksemme asiantuntemusta. Järjestämme asiakkaille räätälöityjä säteilyturvallisuuskoulutuksia, jotka voidaan sisällyttää lain vaatimaan täydennyskoulutukseen (5 tuntia 5 vuoden jaksoissa). Syksyllä 2022 ja talvella 2023 järjestimme pitkäaikaiselle kumppanillemme Stena Recyclingille kaksi säteilyturvallisuuspäivää, joissa käsiteltiin säteilyturvallisuutta kierrätyspuolen näkökulmasta. Mieltäni lämmitti positiivinen palaute siitä, miten vaikealle asialle oli saatu käytännönläheinen ote. Tykkään koulutuksissani haastaa kuulijoita pohtimaan omaa rooliansa säteilyturvallisuuden kannalta. Aina on myös kivaa kuulla senioritason työntekijöiden kokemuksia ja näkemyksiä säteilyturvallisuudesta käytännössä!

Kivaa kesää ja säteilyturvallisia päiviä!

Annika Kostamo

Säteilyturvallisuusvastaava

 

Kerromme mielellämme lisää laitteistamme, joten älä epäröi ottaa yhteyttä tiimiimme!

Lisätietoa laitteistamme saat asiantuntevalta henkilökunnaltamme!

Voit ottaa yhteyttä tiimiimme klikkaamalla oheista team -kuvaa:

Ota-yhteytta

 

 

 

Topics: Säteilyturvallisuuskoulutus sateilyturvallisuus sateilyturvallisuuskoulutus