21. joulukuuta 2022

Tontut ovat tutustuneet XRF-laitteiden hankintaan Annikan kanssa ja he selvittivät millainen lupa tarvitaan röntgenlaitteiden hankintaan.

 

21. joulukuuta 🎅

 

 

Millainen lupa vaaditaan röntgenlaitteiden käyttöön?

Röntgenlaitteiden käyttö, esimerkiksi XRF-analysaattorin käyttö vaatii Säteilyturvakeskuksen (STUK) myöntämän turvallisuusluvan. Turvallisuuslupa myönnetään toiminnanharjoittajalle ja siihen yksilöidään eri toiminnot, niihin liittyvät säteilylähteet sekä lähteiden käyttöpaikat. XRF-laitteet kuuluvat toimintaan Teollisuuden ja tutkimuksen säteilytoiminta, säteilylähteiden käyttö, röntgenlaitteet. Huomionarvoista on, että myös lähteiden hallussapito lasketaan käytöksi. 

Turvallisuuslupaa hakiessa tulee toiminnanharjoittajan laatia tiettyjä säteilytoimintaa ja sen turvallisuutta arvioivia dokumentteja. Toimintaa aloittaessa tulee käyttöö Säteilyturvallisuusasiantuntijaa (STA). STA on STUKin myöntämän pätevyyden omaava henkilö, joka toimii toiminnanharjoittajan apuna mm. turvallisuusarvion laatimisessa, työntekijöiden luokittelussa säteilytyöntekijäluokkiin sekä turvallisuusohjeiden luomisessa.

Säteilylähteen myyjällä on tiedonanto- ja selonottovelvollisuus: myyjän tulee tiedottaa asiakasta turvallisuusluvan tarpeesta, sekä varmistaa luvan voimassaolo ja kattavuus ennen laitteen luovuttamista asiakkaalle. 

 

 

Kerromme mielellämme lisää laitteistamme, joten älä epäröi ottaa yhteyttä tiimiimme!

Lisätietoa laitteistamme saat asiantuntevalta henkilökunnaltamme!

Voit ottaa yhteyttä tiimiimme klikkaamalla oheista team -kuvaa:

Ota-yhteytta

 

 

Topics: turvallisuus xrf-analysaattori xrf holger hartmann #joulukalenteri 21Luukku