3 Merkittävintä XRF-analysaattoreiden hankintaan vaikuttavaa tekijää

Oletko miettinyt, mitä kannattaa ottaa huomioon XRF-analysaattorin valinnassa? Käymme tässä läpi kolme tekijää, jotka vaikuttavat eniten laitteen hyödyllisyyteen ja sen takaisinmaksuaikaan. 

Minkä tulisi vaikuttaa XRF-analysaattorin valintaasi?

 

1. Mittaustulosten tarkkuus ja toistettavuus

Määritysrajataulukot

XRF-analysaattoreita vertaillaan usein määritysrajataulukoiden avulla. Nämä ovatkin hyödyllinen NITON_tulosten_toistettavuus_cropped_webtyökalu laitteiden soveltuvuuden arviointiin juuri tietyn tyyppisille näytteille ja alkuaineille. Kuitenkin analysaattorien vertailussa valmistajan julkaisemien määritysrajataulukoiden avulla kannattaa olla varovainen – eri valmistajilla on erilaiset tavat mitata määritysrajoja ja julkaista niitä. Osa valmistajista on huomattavasti toisia varovaisempia. Taulukoita luettaessa tulee aina ottaa huomioon, että todellinen määritysraja juuri teidän näytteillenne pystytään näkemään vasta testaamalla. 

Määritysrajat

Määritysrajoja huomattavasti enemmän analysaattorin käyttökelpoisuuteen vaikuttaa kuitenkin mittaustulosten tarkkuus ja toistettavuus. Tarkkuus eli ulkoinen tarkkuus (engl. Accuracy) = Kertoo kuinka lähellä mitattu arvo on kyseisen suureen ns. todellista arvoa. Toistettavuus eli sisäinen tarkkuus (engl. Precision) = kertoo kuinka suuri mittauksen tilastollinen virhe on. Toisin sanoen, kun toistettavuus on hyvä - analysaattori antaa saman kappaleen analyysistä kerta toisensa jälkeen lähes saman tuloksen. Kun mittaat 100 kertaa samaa kappaletta, saat 99 kertaa näistä lähes täsmälleen saman tuloksen.

2. Analysaattorin helppokäyttöisyys ja ergonomia

Arvioidessanne eri valmistajien laitteita huomiota kannattaa kiinnittää kannettava-xrf-vs-labra-xrf-2myös laitteen helppokäyttöisyyteen ja ergonomiaan. Jos laitteen käyttöliittymä on yksinkertainen ja luonteva - se nopeuttaa laitteen käyttöä sekä myös laitteen käytön oppimista. Tällöin saatte siirrettyä laitteen prosessiinne kivuttomasti ja koulutettua uudet työntekijät nopeasti. Mittausten ottaminen on erittäin nopeaa ja tulokset saadaan tuotua omiin järjestelmiinne vauhdikkaasti. Miellyttävä käyttöliittymä ja ergonomian toimivuus myös ohjaa käyttäjät tarttumaan laitteeseen useammin ja hyödyntämään analysaattoria mahdollisimman tehokkaasti. Laite ei maksa koskaan itseään takaisin, jos se vain kerää pölyä nurkassa, eikä kukaan halua käyttää sitä, uskalla käyttää sitä tai luota laitteen antamiin tuloksiin.

3. Laitetoimittajan soveltuvuus

Analysaattorin täytyy soveltua juuri teidän tarpeeseenne, joten analysaattorin ominaisuuksiin ja sen käytettävyyteen tulee tietysti kiinnittää erityistä huomiota. Kuitenkin on syytä ottaa huomioon myös laitetoimittaja ja laitetoimittajan soveltuvuus juuri teidän organisaatiollenne.

Kun arvioit laitetoimittajia, ota huomioon ainakin seuraavat asiat:

  • Pystyykö laitetoimittaja palvelemaan teitä hankinnan koko elinkaaren ajan? (analysaattorin elinikä on normaalisti 8-10 vuotta, joten laitehankinnasta yhteistyö vasta alkaa)
  • Kuinka syvällisen käyttökoulutuksen tarvitsette ja pystyykö laitetoimittaja sellaisen tarjoamaan?
  • Tehdäänkö kaikki huollot ja kalibroinnit Suomessa vai pitääkö laite lähettää ulkomaille huollettavaksi?
  • Auttaako laitevalmistaja säteilyturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä?
  • Pärjääkö laitetoimittajan yhteyshenkilön kanssa seuraavat vuodet? Henkilökemia on yllättävän tärkeää, sillä siitä riippuu pitkälle saatteko kysymyksiinne nopeasti vastaukset ja ratkaisut.
  • Onko laitevalmistaja vakavarainen ja luotettava yritys - onko oletettavaa, että he kehittävät tuotettaan edelleen? 

 

Tutustu alla olevan videon mukana Niton XRF-analysaattoriin tarkemmin:


Kerromme mielellämme lisää laitteistamme, joten älä epäröi ottaa yhteyttä tiimiimme!

Lisätietoa laitteistamme saat asiantuntevalta henkilökunnaltamme!

Voit ottaa yhteyttä tiimiimme klikkaamalla oheista team -kuvaa:

 Ota-yhteytta

 

 

Topics: xrf-analysaattori xrf niton analysaattori holger hartmann Niton XRF-analysaattori Kannettava analysaattori XRF-analysaattorin valinta materiaalin tarkastus materiaalin tunnistus