Hyödynnä XRF-analysaattoria mahdollisimman laajasti liiketoiminnassasi

XRF-analysaattorin hankintaa harkitsevan kannattaa miettiä investoinnin takaisinmaksuaikaa sekä tulonhankkimisen että kustannussäästöjen kannalta. Yleensä, kun ensimmäinen ajatus analysaattorin hankkimisesta syntyy – se syntyy jostain tietystä syystä, usein alullepanevana voimana toimii tärkeän asiakkaan reklamaatio. Lähes aina analysaattorilla voidaan kuitenkin saavuttaa useita kustannushyötyjä alkuperäisen tarpeen lisäksi.

 

Materiaalitehokkuus kasvaa

  

Analysaattorilla voidaan saavuttaa useita kustannussäästöjä kasvattamalla materiaalitehokkuutta kautta liiketoiminnan.

 • Mittaamalla kaikki vanhat "epävarmat" materiaalit, nämä saadaan hyödynnettyä niton-xl2-goldd-metal-parts-2.1-1tehokkaasti ja varaston kierto nopeutuu
 • Hävikki pienenee, kun käytetään varmasti oikeita materiaaleja
 • Tarkastetaan sisääntuleva materiaali, jolloin varasto pysyy ajan tasalla ja mahdolliset reklamaatiot materiaalintoimittajalle saadaan lähtemään välittömästi ( jo ennen laskun maksua)
 • Säilytetään hyvä maine omien asiakkaiden keskuudessa tarkastamalla uloslähtevä materiaali vielä ennen toimitusta

Työteho ja kannattavuus kasvavat

 

 • Turhat ylityökorvaukset karsiutuvat pienemmäksi, kun tehdään kerralla oikeasta materiaalista. Väärästä materiaalista toimitettu tilaus aiheuttaa merkittäviä kustannuksia, sekä toimittajalle, että asiakkaalle.
 • Merkittävän reklamaation tullessa matkataan usein asiakkaalle tutkimaan materiaalia. Väärästä materiaalista johtuvat tarkastusreissut asiakkaalle vähenevät tai poistuvat kokonaan

 

Lisätulojen hankkiminen

 

Etenkin valmistavalla teollisuudella on paljon työstökoneita ja työstökoneista jää usein hukkamateriaalia, joka pyritään muuttamaan rahaksi mahdollisimman tarkasti. Kannettavan XRF-analysaattorin avulla voitte lajitella hukkamateriaalin tehokkaammin puhtaiksi raaka- ainekasoiksi, jolloin kierrätysmetallin ostaja maksaa materiaalista enemmän kuin sekakasasta.

Oma laite jatkuvassa käytössäXL5-Angle-Back-Right-wResultsScreen

 • Toimii myynnissä ja markkinoinnissa positiivisesti erottavana tekijänä
 • Toimittajasuhde säilyy jatkuvasti hyvänä
 • Reklamaatiot vähenevät, kun virheet saadaan kiinni jo omien seinien sisällä
 • Käytetään oikeaa tavaraa oikeassa paikassa - kalliiden materiaalien hävikki pienenee
 • Ei enää kalliita korjaus- / selvityskäyntejä asiakkaan toimitiloissa
 • Ei turhien sanktioiden maksua

Laitteen vuokraus / mittauspalvelun osto

Yleensä mittauspalvelua käytetään silloin, kun vahinko on jo tapahtunut ja yritetään selvittää reklamaatiota. Tässä vaiheessa vahinko on jo tapahtunut ja laitteen avulla etsitään syyllistä / halutaan todistaa oma syyttömyys.

 • Tässä vaiheessa mielipaha on jo tapahtunut ja pahimmassa tapauksessa vahingoittanut asiakassuhdetta
 • Tässä vaiheessa on jo pitänyt maksaa sanktioita / lähettää henkilöstöä paikan päälle tarkistamaan ja korjaamaan tilanne. Jos asiakkaan toimipiste on kaukana (esimerkiksi Brasiliassa) kustannus on jo huomattava.

Mikäli haluat lisätietoa tuotteistamme, ota yhteyttä tiimiimme tästä:

 Ota-yhteytta

 

 

Topics: xrf-analysaattori xrf niton analysaattori holger hartmann Niton XRF-analysaattori Ympäristöanalyysi Kannettava analysaattori XRF-analysaattorin valinta materiaalin tarkastus materiaalin tunnistus