Miksi säteilynmittaaminen on tärkeää?

Säteilyä käytetään hyväksi suhteellisen paljon teollisuudessa - sitä käytetään mm. erilaisissa mittalaitteissa, kuten pinnankorkeusmittauksissa. Myös radioaktiivista materiaalia kulkeutuu mitä erikoisimpiin paikkoihin – osa tästä materiaalista on joskus saastunut ja sitten hävitetty epäasianmukaisesti. Tätä säteilevää materiaalia tai orpoja säteilylähteitä joutuu joskus kiertoon ja löytyy esimerkiksi romumetallin seasta.

 

Laitteillamme pystytään tunnistamaan ionisoivaa säteilyä erilaisista materiaaleista

Toimitamme suuria ajoneuvoportteja ja järjestelmiä esimerkiksi tehtaiden tai kierrätyslaitosten porteille tarkkailemaan sisään tulevaa sekä uloslähtevää materiaalia mahdollisen säteilylähteen paikallistamiseksi. Säteilylähteiden paikallistaminen jo tehtaan / laitoksen sisääntuloportilla on
ensiarvoisen tärkeää, sillä esimerkiksi terästehtaalla vahingossa sulatettu säteilylähde maksaa puhdistuksen ja puhdistuksen aikana menetettyjen tulojen muodossa miljoonia euroja. 

Toimitamme myös pienempiä kannettavia mittareita säteilyn paikantamiseen. Kun säteily tunnistetaan esimerkiksi isolla ajoneuvoportilla, on hyödyllistä paikantaa säteily kuormasta ja jopa tunnistaa se. Tämä tehdään kannettavilla säteilymittareilla.
 
sateilynlahde-kuormasta

 

Radiation Solutions (RSI):n portilla on loistava säteilynlähteiden tunnistusherkkyys

  • RSI käyttää erittäin kehittynyttä spektrianalyysiä, jonka algoritmi pystyy tunnistamaan väärät hälytykset
  • Kehittynyt algoritmi pystyy havaitsemaan pelkän kohonneen säteilyn lisäksi myös esimerkiksi useamman säteilylähteen kuormasta. 
  • Amerikium-lähteiden havainnointikyky: Amerikium-lähteet ovat todellinen ongelma romupihoilla, sillä niistä lähtevä matala energiainen säteily peittyy helposti minkä tahansa materiaalin alle. RSI on kuluttanut aikaa tämän matalaenergiaisen säteilyn havainnointiin ja saavuttanut 10-kertaa paremman herkkyyden havaita näitä lähteitä esimerkiksi Exploranium AT-900 porttiin verrattuna.
  • Kehittynyt tunnistusalgoritmi eliminoi tehokkaasti mm. Epätasaisesta kuormasta johtuvia vääriä hälytyksiä sekä sateesta johtuvia vääriä hälytyksiä. Tämä on suuri etu käyttäjille, sillä jos käyttäjä joutuu kestämään säteilyportin jatkuvia vääriä hälytyksiä, luottamus säteilyporttiin vähenee, eikä operaattori enää usko oikeitakaan hälytyksiä. Riski oikean säteilylähteen läpi pääsemiseen kasvaa.

sateilynlahde-kuormasta-1

 

Mikäli haluat lisätietoa tuotteistamme, ota yhteyttä tiimiimme tästä:

 Ota-yhteytta

 

 

Topics: säteilyturvallisuus säteilyportti säteilynmittaus holger hartmann säteilynlähteiden etsintä säteilynmittalaitteet materiaalin tarkastus säteilynlähteet kuormasta materiaalin tunnistus