Missä ympäristöanalyyseissä XRF-analysaattoria käytetään?

Ympäristöriskien tunnistaminen ja saastuneiden alueiden kunnostaminen ovat maailmanlaajuisesti merkittäviä haasteita, jotka aiheuttavat huomattavia kustannuksia. Onpa kyseessä saastuneen työkohteen mallintaminen riskinarviointeineen tai paikan päällä tapahtuva epäpuhtauksien seulonta – kyky kerätä ja analysoida tehokkaasti tuhansia näytteitä paikanpäällä on perustavanlaatuinen vaatimus kaikissa ympäristön kunnostuskohteissa.

 

Ympäristöanalyysit

 

Ympäristöanalyysejä tarvitaan monessa kohteessa. Maa-alueiden käyttötarkoituksen muuttuessa tarvitaan maaperäanalyyseja, jätteenkäsittelyssä materiaalianalyyseja. Ympäristöanalyyseja tehdään, jotta suuremmilta ympäristövahingoilta vältytään ja esimerkiksi pilaantunut maa-alue osataan puhdistaa sen vaatimalla tasolla. 

Ympäristöanalyyseja tehdään sekä kannettavilla analyysilaitteilla että laboratorioympäristöissä. XRF-analysaattorin avulla tieto saadaan helposti ja nopeasti paikan päällä. Kenttäkäyttöisellä mittalaitteella onkin vain yksi syy olemassaololleen: sen tehtävä on nopeuttaa päätöksentekoa tuomalla päätöksentekoon tarvittava tieto kentälle – sinne, missä materiaali tai ongelma on. Laboratoriossa tehtäville analyyseille on oma, tärkeä paikkansa. Niiden tarkoitus on tuottaa selkeä, toistettava varmuus sille, mitä kentällä on jo arveltu ja minkä pohjalta on toimittu. Ne eivät kuitenkaan palvele samaa tavoitetta – nopeaa päätöksentekoa.

XRF-analysaattoreita käytetään laajasti niiden tarkkuuden ja nopeuden vuoksi; riippuvuus ulkopuolisista testauslaboratorioista voi olla aikaa vievää ja kallista. Kannettavia XRF-analysaattoreita käyttävät Suomen johtavien konsulttitoimistojen lisäksi monet viranomaiset ja tutkimuslaitokset.

Niton-XL2-w-Male-on-Rock_web
 
Missä ympäristöanalyyseissä XRF-analysaattoria käytetään?

 

 • Maaperän saastuneisuuden arviointi - 

  Asuinalueet rakennetaan usein alueille, joilla on aiemmin ollut esimerkiksi tuotantolaitoksia, bensa-asemia tai vaikkapa öljynkäsittelylaitoksia. Vuosien saatossa maaperä on pilaantunut, eikä sitä voida sellaisenaan käyttää asuinalueena. Ennen kuin tällaisille alueille voidaan rakentaa uusia asuintaloja, maaperä täytyy tutkia ja pilaantunut maa-aines poistaa. XRF-analysaattorilla ohjataan maaperän puhdistustyötä. Kemiallisen maaperäanalyysin avulla tiedetään, kuinka paljon pilaantunutta maata täytyy poistaa, ennen kuin maaperä on riittävän puhdas uuteen käyttötarkoitukseen. Kevyillä, mutta kestävillä XRF- analysaattoreilla paikannat ja mittaat pilaantuneen maaperän raskasmetallit nopeasti.

 • Rakennusjätteiden arviointi - 

  Rakennusjätteet tulee analysoida ennen kuin ne voidaan lajitella esimerkiksi kierrätettäväksi tai poltettavaksi materiaaliksi. Osa rakennusjätteistä luokitellaan ongelmajätteeksi. Rakennusjätteet käsitellään eri tavalla riippuen niiden saastuneisuuden tai pilaantuneisuuden asteesta. Esimerkiksi maalin lyijypitoisuutta voidaan analysoida XRF-analysaattorin avulla joko suoraan tai pyyhkäisynäytteenä. Raskasmetallipitoisuuksia voidaan mitata paitsi puuaineksesta tai maalipinnoista, myös esimerkiksi matoista tai ikkunalistoista. Etenkin vanhoja rakennuksia purettaessa materiaalit tulee arvioida ja kierrättää oikeaoppisesti.

 • Jätepuun analyysi - 

  Jätepuu muodostuu esimerkiksi rakennusmateriaaleista, joita ei voi kierrättää sellaisenaan. Puu
  voi esimerkiksi olla kyllästetty tai käsitelty myrkyllisillä aineilla tai maaleilla. Tällöin XRF-analysaattori voi määritellä, millaisia pitoisuuksia saastuneesta tai pilaantuneesta puusta löytyy. Analyysin jälkeen jätepuu osataan käsitellä oikealla tavalla.

 • Erilaisten jäämien analyysit: tuhka ja lentotuhka - 

  Materiaalin polton seurauksena syntyvä tuhka on aina analysoitava ennen hyötykäyttöä. Kun tuhkaa XL2-Holding-Pointing-Down
  käytetään esimerkiksi maanparannukseen, tuhkan raskasmetallipitoisuuden tulee olla tietyn tason alapuolella. Liiaksi saastunutta materiaalia ei saa polttaa, mikäli sen tuhkaa aiotaan jatkokäyttää ja tällöin materiaali kannattaa analysoida ennen polttoa.

 • Ilmanlaadun arviointi pölynkeräysnäytteistä ja ilmansuodattimista - 

  XRF-analysaattorilla voidaan analysoida myös ilmanlaatua. Thermo on kehittänyt omat kalibrointinsa pölynkeräysnäytteiden (ns. Pyyhintäliinat) ja ilmansuodatinten (mm. 25 mm ja 37mm CE-suodatinten analyysi) analyysiin. Voit kalibroinnin avulla mitata esimerkiksi pintakontaminaatiotutkimusliinat helposti ja nopeasti tai ilmansuodattimet suoraan paikan päällä.

 • Metallinkierrätys - 

  Metallinkierrätyksessä ja –tunnistuksessa XRF-analysaattorit ovat jo maailmanlaajuisesti käytössä. Olemme koostaneet oman oppaansa metalliseosten analyysiin XRF-analysaattorin avulla.

 • Jätevesilietteiden ja nestemäisten jätteiden analyysi - 

  Kannettavalla NITON XRF-analysaattorilla pystytään mittaamaan myös lietteitä ja nestemäisiä näytteitä. Analysaattoreita käytetään menestyksekkäästi esimerkiksi teollisuuslaitteiston öljyjen raskasmetallipitoisuuksien mittaamiseen. Tuloksista voidaan päätellä esimerkiksi tietyn komponentin alkavan olla vaihdon tarpeessa ja vaihtaa se hallitusti huoltoseisakin aikaan.

 • Uudet sovellukset - 

  Kannettavia XRF-Analysaattoreita käytetään laajasti hyvin erilaisissa käyttökohteissa, joistakin on olemassa jo valmiit tehdaskalibroinnit ja joillekin asiakkaille kehitetään kalibrointi tapauskohtaisesti. Laitevalmistajiin kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä, jos haluat keskustella jonkin uuden sovelluksen kehittämisestä.

 

Mikäli haluat lisätietoa tuotteistamme, ota yhteyttä tiimiimme tästä:

 Ota-yhteytta

 

 

Topics: xrf-analysaattori xrf niton analysaattori holger hartmann Niton XRF-analysaattori Ympäristöanalyysi Kannettava analysaattori XRF-analysaattorin valinta materiaalin tarkastus materiaalin tunnistus