Säteilyn käyttäjä - muistathan tärkeän päivämäärän 15.6.2020.


Säteilyn käyttäjä, muistathan lähettää turvallisuusarvion Säteilyturvakeskukseen vahvistettavaksi viimeistään 15.6.2020.

Tämä blogikirjoitus on tarkoitettu niille asiakkaillemme, jotka ovat säteilyn käyttäjiä ja toimii viime hetken muistutuksena tärkeän päivämäärän lähestymisestä.

Uusi säteilylaki astui voimaan 15.12.2018 ja tuon jälkeen on tullut paljon muutoksia röntgenlaitteiden kanssa toimimiseen. Toivottavasti sinulla on jo johtamisjärjestelmä sekä laadunvarmistusohjelma valmiina sekä säteilyturvallisuusasiantuntija käytettävissä. Viimeinen uuden lain siirtymäaika päättyy 15.6.2020 ja tähän mennessä on KAIKKIEN TURVALLISUUSLUVAN OMAAVIEN ORGANISAATIOIDEN toimitettava turvallisuusarvio STUKiin. 

Säteilyturvallisuusasiantuntijaa tulee käyttää turvallisuusarvion laadinnassa.
Jos sinulla on tilanne, jossa turvallisuusarvio on vielä vaiheessa, niin suosittelen olemaan nopeasti yhteydessä säteilyturvallisuusasiantuntijaan. Esimerkiksi Jyväskylän Yliopiston STA-palvelut voivat auttaa eteenpäin. Heidät tavoittaa sähköpostilla osoitteesta sta-palvelut@jyu.fi 

STUKin nettisivuilla on myös ajantasainen listaus muista toimijoista: 
https://www.stuk.fi/stuk-valvoo/sateilyn-kayttajalle/koulutus-ja-kelpoisuudet-stv-ja-sta/sateilyturvallisuusasiantuntijana-toimivat
 
Turvallista kesää toivottaen,

Tanja / Holger Hartmann Oy
 

Tärkeitä päivämääriä säteilyn käyttäjille

15.12.2018
Säteilylaki 859/2018 astui voimaan. Ilman siirtymäaikoja vaatimuksena mm.
* johtamisjärjestelmä (29 §);
* laadunvarmistusohjelma (30 §).
 
15.12.2019
Siirtymäaika säteilyturvallisuusasiantuntijan käytölle päättyy. Asiantuntijan käytöstä säädetään lain 32 §:ssä ja ionisoivasta säteilystä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1034/2018).
 
15.6.2020
Siirtymäaika turvallisuusarvion laatimiseksi päättyy. Toiminnanharjoittajan on laadittava turvallisuusarvio ja toimitettava se Säteilyturvakeskukselle vahvistettavaksi viimeistään 15.6.2020. Turvallisuusarvion käsittely on maksutonta, jos sen vahvistaminen tulee vireille siirtymäaikana.
 
Ajantasainen säteilylainsäädäntö:
säteilylaki (http://finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180859)
valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä (1034/2018) (http://finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181034)
STUKin määräykset (https://www.stuk.fi/saannosto/stukin-maaraykset)

* Lähde STUK

tree-trunk-569275_960_720
 
 
 

Voit ottaa yhteyttä tiimiimme vaikka tästä:

 

 Ota-yhteytta

 

 

Topics: holger hartmann