STUK on julkaissut uuden julisteen - Varo säteilynlähteitä työskennelläsi romupihoilla

Kierrätysromun sekaan saattaa joskus joutua säteilynlähteitä. Säteilynlähteet voivat huomaamattomana olla todella vaarallisia säteilylle altistuville. Lisäämällä kierrätysmetallin kanssa toimivien tietoisuutta säteilystä ja säteilynlähteistä varmistetaan, etteivät säteilynlähteet jää huomaamatta ja altista ihmisiä säteilylle. Olemme tähän blogipostaukseen keränneet STUKin toimintaohjeet romupihalla tapahtuvaan säteilytilanteeseen. Ohessa on myös kuva STUKin julkaisemasta julisteesta - tämä on uusittu versio aikaisemmasta ja tähän on lisätty erilaisia säteilylähteitä. 

Perusohjeet

VARAUDU laatimalla ohjeistus, miten toimia jos säteilylähde löytyy tai säteilyportti hälyttää.

SÄTEILYHÄLYTYKSEN SATTUESSA toimi laadittujen ohjeiden mukaan.

OPETTELE säteilymittarien käyttö ja toimet säteilyriskin pienentämiseksi.

VALVO saapuvia ja lähteviä kuormia visuaalisesti ja säteilymittarilla.

KERRO lukema STUKiin tai hätäkeskukseen mittarinäytön yksiköissä.

ERISTÄ epäilyttävä kappale, kulkuneuvo tai kontti. Tarvittaessa pysäytä metallien käsittely ja lähetys.

PURA epäilyttävä erä erikseen osoitetulle alueelle.

TUNNISTA henkilöt jotka ovat voineet altistua säteilylle ja kirjaa heidän yhteystietonsa.


Säteilyriskin pienentäminen

AIKA: Vältä oleskelua säteilevän kappaleen tai materiaalin lähellä. Lyhyt altistusaika pienentää säteilyannosta.

ETÄISYYS: Pidä etäisyyttä säteilevään kappaleeseen tai materiaaliin. Säteilyn annosnopeus heikkenee etäisyyden kasvaessa.

SUOJAUS: Suojaus vähentää altistumista säteilylle. Suojaavat materiaalit kuten betoni, lyijy, teräs ja muut tiheät materiaalit vaimentavat säteilyä. 


Kiellot

ÄLÄ
kosketa paljain käsin tai nosta tarpeettomasti säteileviä kappaleita tai säteilyvaaramerkillä merkittyjä esineitä.

ÄLÄ
avaa tai riko epäilyttäviä pakkauksia. Avaaminen voi vapauttaa radioaktiivisia aineita.

2018_Varo_sateilylahteita_metallinkierratyksessa_juliste_A3

Säteilyturvallisuuteen liittyviin laitteisiin voit tutustua tarkemmin tuotesivuillamme: http://www.holgerhartmann.fi/turvallisuus

 

Topics: säteily säteilynlähde säteilyportti holger hartmann analysaattori säteilynmittaus tunnistus