Täytyykö XRF-analysaattori oikeasti kalibroida joka vuosi?

 

XRF on materiaalia tuhoamaton analyyttinen tekniikka, jota käytetään tunnistamaan materiaalien alkuaineseokset. Tätä teknologiaa käytetään laajasti erityyppisissä sovelluksissa, kuten kaivosteollisuudessa ja malmien tutkimisessa, materiaalin tunnistuksessa energian tuotannossa, metallin valmistuksessa, tutkimuksissa ja kierrätyksessä. Sitä käytetään myös jalometallien ja korujen analyyseissä, kuluttajien turvallisuuden ja sääntelyiden tarkkailussa, sekä myös muilla teollisuuden aloilla.

 

Miksi kalibroida vuosittain?

Kaikki XRF-analysaattorit tulee uudelleenkalibroida tai säätää määräajoin elektroniikkakomponenttien kulumisen vuoksi. Kun kalibrointipoikkeama on tarpeeksi mittava, laite ei pysty enää sisäisesti säätämään kalibrointia muutosten kompensoimiseksi. Laadukkaiden referenssimateriaalien käyttäminen ja laaduntarkkailu on tärkeää laitteen mittaustulosten oikeellisuuden varmistamiseksi. Valmistajan sertifioima huolto-organisaatio käyttää uudelleenkalibroinnissa valmistajan määrittelemiä laadukkaita referenssistandardeja kalibroinnin suorittamiseksi ja kalibroinnin oikeellisuuden määrittämiseen.

Analysaattorin pitää olla oikein kalibroitu, jotta tulokset ovat tarkkoja ja luotettavia. Kalibrointi on prosessi, jonka jälkeen voit luottaa, että mittaukset pitävät paikkaansa. Laitteeseen tehdään kalibrointi, ennenkuin se lähtee valmistajalta. Vaikka kannettavat XRF-analysaattorit ovat kestäviä, laite heikentyy rankoissa olosuhteissa ajan saatossa  ja se tulee kalibroida säännöllisesti vuosittain myös alkuperäisen kalibroinnin jälkeen.

Valmistajan ohjeiden mukainen toimintaympäristö ja käyttö sekä vuosittainen huollon yhteydessä suoritettu uudelleenkalibrointi takaa laitteelle pitkän käyttöiän. Joskus yritykset ovat velvollisia noudattamaan tiettyä kalibrointiaikataulua, jotta laite on määräysten mukainen (ISO Quality Document). Esimerkiksi ISO7IEC 17025:2005 määrittelee yleiset vaatimukset kelpoisuudelle, jotka tulee tehdä testeillä ja/tai kalibroinnilla, sisältäen myös näytteenoton. Yleisestiottaen uudelleenkalibrointi tulee suorittaa vuosittain, jotta voidaan olla varmoja, että laitteen suorittamat mittaukset ovat niin tarkkoja ja luotettavia kuin pitääkin. 

Kalibroinnin suorittaja

Kalibrointi tulee aina suorittaa valmistajan valtuuttamalla huolto-organisaatiolla. Älä ikinä yritä avata laitetta itse tai saatat vaurioittaa / vaarantaa teknologian ja menetät laitteen takuun. XRF-analysaattorien huoltoon täytyy olla myös vaadittavat säteilyturvallisuusluvat sekä laaja valikoima referenssistandardeja. Valmistaja sekä valmistajan sertifioima huolto-organisaatio tarjoavat kalibrointisertifikaatin, jonka voi esittää asiakkaalle ja todistaa näin laitteen asianmukainen kalibrointi ja luotettavuus. Kalibroinnin lisäksi valmistajan tai valmistajan valtuuttaman kalibroijan tulee myös tarkistaa laitteisto, jotta kaikki varmasti toimii kuten pitää. Vuosihuollossa tarkastetaan, ettei laitteessa ole likaa, vaurioita tai säröjä, kosketusnäytön toimivuus sekä kaikkien porttien toimivuus. Lisäksi tarkistetaan LCD näytön kirkkaus ja liipaisimien sekä näppäimien toimivuus. Jos laitteen mukana tulee kamera, myös kameran toimivuus ja akun lataus tarkastetaan. 

Tekisikö mielesi jättää kalibrointi ja huolto väliin, koska tarvitset analysaattoria työssäsi koko ajan? Älä silti tee sitä. Huoltamattomuudella voi olla ikäviä seurauksia, kun mittaustulokset eivät ole kohdillaan. Jos laitteen kalibrointi ei ole ajan tasalla, laitteen luotettavuus kärsii ja laite saattaa antaa virheellistä tietoa. Kuten kaikki tekniset laitteet, myös XRF-analysaattori vaatii ylläpitoa ja ohjeenmukaista käyttöä. Oikein käytettynä, huollettuna ja vuosittain kalibroituna se kestää pitkään.

Voit myös vuokrata meiltä varalaitteen kalibroinnin ja/tai huollon ajaksi.

Ota yhteyttä meihin NITON-analysaattorisi huoltoasioissa:

 http://www.holgerhartmann.fi/ota-yhteyttä

Topics: turvallisuus säteily xrf-analysaattori kestävyys metalli teräs kalibrointi