Varo säteilynlähteitä työskennellessäsi romupihoilla!

Kierrätysromun sekaan saattaa joskus joutua säteilynlähteitä. Säteilynlähteet voivat huomaamattomana olla todella vaarallisia säteilylle altistuville ja pahimmassa tapauksessa johtaa kuolemaan. Lisäämällä kierrätysmetallin kanssa toimivien tietoisuutta säteilystä ja säteilynlähteistä varmistetaan, etteivät säteilynlähteet jää huomaamatta ja altista ihmisiä säteilylle.

Mistä säteilynlähteet tulevat ja miten ne joutuvat kierrätysmetallin sekaan?

Säteilynlähteitä on erittäin vaikea havaita metalliromun seasta, sillä ne voivat olla monen kokoisia ja monen muotoisia. Säteilynlähteitä käytetään teollisuuden mittalaitteissa ja lääketieteellisissä laitteissa. Kierrätysmetallin sekaan ne joutuvat lähinnä purkukohteista. Teollisuuden säteilynlähteiden lisäksi kiertoon joutuu usein luonnonsäteilyllä saastuneita materiaaleja sekä vanhoja kulutustavaroita, joissa on käytetty säteilynlähteitä. Tämän blogipostauksen lopussa on Romukauppiasliiton ja STUKin muutamia vuosia sitten yhteistyössä julkaisema posteri säteilylähteistä  - kuvia katsomalla on selvää, kuinka vaikea säteilylähteitä on romun seasta silmämääräisesti havaita.

Miten säteilynlähteet voidaan sitten havaita metalliromun seasta?

Ainoa tapa luotettavasti havaita säteilynlähteet on etsiä niitä säteilyntunnistukseen kehitetyillä mittalaitteilla. Romupihoilla käytetään kolmenlaisia säteilynmittalaitteita.

Säteilyportti saapuvan ja lähtevän romun mittaukseen
Tärkein säteilynmittalaite romupihalla on säteilyportti, joka asennetaan yleensä vaakan läheisyyteen. Tarkoituksena on, että säteilyportin läpi ajetaan sekä saapuva että lähtevä romukuorma. Mitä useammin romua mitataan, sitä suurempi todennäköisyys on että hautautunutkin säteilynlähde jossain vaiheessa saadaan kiinni. 

Kannettava säteilymittari säteilylähteiden etsintään
Jos säteilyportti hälyttää, otetaan käyttöön säteilylähteiden etsintään tarkoitettu kannettava säteilymittari. Kannettavalla säteilymittarilla etsitään hälyttävä kohde romukuormasta. Portit ilmoittavat vain, että jossakin tietyssä kohdassa romukuormaa on säteilevää ainetta. Kannettavalla säteilymittarilla säteilylähteet voidaan löytää romun seasta. 

Dosimetri eli henkilökohtainen säteilymittari altistuksen seurantaan
Etenkin suurilla romupihoilla olisi hyvä, että romupihalla työskentelevillä on hälyttävät henkilökohtaiset säteilymittarit. Tällaista mittaria kannetaan jatkuvasti rintataskussa tai vyöllä ja sen tarkoitus on varoittaa työntekijöitä suurenevasta säteilyaltistuksesta. Eli jos tällaista säteilymittaria kantava henkilö altistuu säteilylle, mittari hälyttää piippauksella, värinällä ja/tai merkkivalolla.

Laitteisiin voi tutustua tarkemmin tuotesivuillamme: http://www.holgerhartmann.fi/turvallisuus

STUK posteri 1.jpg

Topics: säteily säteilynlähde säteilyportti holger hartmann analysaattori säteilynmittaus tunnistus