XRF-analysaattori maalin ja rakennustarvikkeiden analysoinnissa

Aiemmin lyijyä lisättiin maaleihin kuivumisen nopeuttamiseksi ja kestävyyttä tuomaan. Monessa maassa lyijyn lisääminen on nykyään kielletty ympäristönsuojelun ja myrkytysten välttämiseksi. Silti rakennusmateriaaleista löytyy lyijyn lisäksi myös muita myrkyllisiä kemikaaleja. Turvallisten työolojen turvaamiseksi tarvitaan kentällä käytettäviä menetelmiä, joiden avulla pystytään selvittämään rakennusmateriaalien mahdollisesti sisältämät kemikaalit.  

Rakennusmateriaalien sisältämät kemikaalit

Lyijymyrkytys on melko tunnettu uhka lapsilla, mutta lyijylle altistuminen saattaa aiheuttaa myös aikuisessa vakavia seurauksia, mm. korkeaa verenpainetta ja dementiaa. Remontointiin, purkamiseen ja kunnostamiseen erikoistuneet asiantuntijat ovat alttiita rakennusmateriaalien sisältämille kemikaaleille. Ihminen altistuu lyijylle ja myös muille myrkyllisille kemikaaleille hengittäessään saastunutta ilmaa. Tämän takia on tärkeää varmistua rakennusmateriaalien mahdollisista kemikaaleista. XRF-analysaattori mittaa nopeasti maalin ja rakennusmateriaalien sisältämät alkuaineet ja kertoo muutamassa sekunnissa, onko materiaalissa esimerkiksi lyijyä, arseenia tai muuta vaarallista alkuainetta.

Oheisessa videossa maalin mittaus käytännössä:

 

Jos haluat lisätietoa, ota yhteyttä meihin:

http://www.holgerhartmann.fi/ota-yhteyttä

Topics: xrf-analysaattori holgerhartmann maalin analysointi rakennusmateriaalien analysointi myrkyllisten kemikaalien tunnistus rakennusmateriaalin tunnistus