Ympäristöanalyysi käytännössä - Näytteenoton haasteet

Kannettavan röntgenfluoresenssianalysaattorin suurin ongelma tulee esille näytteenkäsittelyssä (kuten lähes kaikkien analyysimetodien) – kuinka onnistutaan ottamaan mahdollisimman edustava näyte / näytekokonaisuus?

 

Miten näytteen ominaisuudet vaikuttavat mittaustulokseen 

 

Näytteen tasalaatuisuus

Joistakin kohteista näytteenotto voi tuottaa hankaluuksia esimerkiksi maaperäaineksen suuren vaihtelevuuden vuoksi. Tällöin on hyvä ottaa tavallista useampia osanäytteitä, jotta analyysin tulos varmistetaan. Useimmiten maaperänäyte otetaan esimerkiksi litran muovipussiin, josta otetaan 3 – 5 osanäytettä ja näistä osanäytteistä lasketaan keskiarvo. Nykyaikaiset XRF-analysaattorit pystyvät laskemaan keskiarvotuloksen automaattisesti – tällöin analysaattorin muistiin jäävät sekä osanäytteet että niiden keskiarvo.

Kosteus

Maaperänäytteen kosteus vaikuttaa alkuainetulokseen vaimentavasti eli mitä kosteampi / märempi näyte on, sitä alhaisemmat pitoisuudet analysaattori näyttää. Mitä kevyempi alkuaine, sitä suurempi vaikutus näytteen vesipitoisuudella on tulokseen. Ennen mittausta näytteestä on hyvä puristaa vesipitoisuus mahdollisimman pieneksi, jollei näytteen kuivaaminen ole mahdollista.

Partikkelikoko

XRF-analysaattorin mittaikkunan halkaisija on laitemallista riippuen 8mm – 10 mm, joten näytteen partikkelikoko on syytä ottaa huomioon. Jos mittaikkunan kohdalle osuu juuri vähän suurempi kivi, se saattaa muuttaa mittaustulosta reilustikin. Tästäkin syystä useamman osanäytteen mittaaminen kompensoi tulosta.

Muita näytteenoton haasteitaNiton-XL2-w-Male-on-Rock_web

 

Maaperänäytteen mittaus ja raportointi

Oikeat päätökset riippuvat alueen saastuneisuuden (saastuneisuusaste ja –alue) täsmällisestä ymmärtämisestä. Väärät päätökset maksavat aikaa ja rahaa sekä lisäävät altistumisen mahdollisuutta. Käytettävä analyysitekniikka ei ole suurin epävarmuustekijä työmaa-alueen arvioinnissa, vaan ennemminkin näytteenotto.

Maaperänäyte voidaan analysoida esimerkiksi kannettavalla XRF-analysaattorilla tai laboratoriossa. Laboratoriossa näytteen analysointi on kuitenkin kalliimpaa ja usein huomattavasti hitaampaa kuin kentällä. Laboratorioon ei myöskään voi lähettää kerrallaan kuin muutamia näytteitä. XRF-analysaattorin avulla saadaan tulokset lukuisista näytteistä suoraan kentällä ilman odottelua.

Pilaantuneen maan raja- ja ohjearvot

Mikäli ohjearvot halutaan määrittää valtioasetusten mukaisten raja- ja ohjearvojen (pilaantuneen maan metallien ja puolimetallien pitoisuuksille), on XRF-analysaattorin malli valittava sen mukaisesti. 
XRF-analysaattorin hankinta ympäristöanalyysia varten

 

XRF-analysaattorin voi joko vuokrata laitetoimittajalta (on olemassa päiväkohtaisia, viikkokohtaisia ja pidemmän tason vuokraussopimuksia sekä leasingsopimuksia) tai ostaa omaan käyttöön.

XRF-analysaattorin hankintaa harkitsevan kannattaa miettiä investoinnin takaisinmaksuaikaa sekä tulonhankkimisen että kustannussäästöjen kannalta. Lähes aina analysaattorilla voidaan saavuttaa useita kustannushyötyjä alkuperäisen tarpeen lisäksi.

Laitteen vuokraus tulee kyseeseen yleensä silloin, kun laitteella ei ole muuta käyttöä, kuin esimerkiksi yksittäiset maaperäanalyysikohteet. Laitteen vuokrausta kannattaa kuitenkin harkita huolella, sillä analysaattorin käyttö vaatii säteilyturvallisuusluvan ja lupa ei ole riippuvainen laitteen omistuksesta vaan laitteen käytöstä. Säteilyturvallisuuslupaa varten tarvitaan 2-päiväinen säteilystä vastaavan johtajan koulutus ja itse lupakin on maksullinen.


Mikäli haluat lisätietoa tuotteistamme, ota yhteyttä tiimiimme tästä:

 Ota-yhteytta

 

 

Topics: xrf-analysaattori xrf niton analysaattori holger hartmann Niton XRF-analysaattori Ympäristöanalyysi Kannettava analysaattori XRF-analysaattorin valinta materiaalin tarkastus materiaalin tunnistus