Mitä jos metalliromun seasta löytyykin säteilynlähteitä romun lisäksi?

Säteilynlähteitä on miltei mahdotonta havaita silmämääräisesti, tästä syystä säteilynmittauslaitteet ovat erittäin tärkeitä turvalliseen metalliromun kierrättämiseen. Aikaisemmassa kirjoituksessa kerroimme miten säteilynlähteitä voi joutua kierrätysmetallin sekaan ja miten ne voi havaita. Edelliseen blogikirjoitukseen voit tutustua tästä: http://www.holgerhartmann.fi/blogi/varo-sateilynlahteita-tyoskennellessasi-romupihoilla

Mitä säteilynlähteelle tehdään, kun se havaitaan?

Noudata aina Säteilyturvakeskuksen ohjeita:

  • ERISTÄ epäilyttävä kappale, kulkuneuvo tai kontti. Tarvittaessa pysäytä metallien käsittely ja lähetys.
  • TUNNISTA henkilöt, jotka ovat voineet altistua säteilylle ja kirjaa heidän yhteystietonsa.
  • INFORMOI yrityksen säteilystä vastaavaa henkilöä tai soita Säteilyturvakeskukseen.
  • TOIMI Säteilyturvakeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Tästä pääset tutustumaan Säteilyturvakeskuksen antamiin ohjeisiin: http://www.stuk.fi/stuk-valvoo/sateilyn-kayttajalle/poikkeavat-tapahtumat/sateilylahde-metallin-kierratyksessa

Jos haluat kuulla erilaisista säteilynmittauslaitteista, ota yhteyttä meihin, niin kerromme lisää: http://www.holgerhartmann.fi/ota-yhteyttä

Topics: turvallisuus säteily kierrätys säteilynlähde säteilyportti metalliromu holger hartmann säteilynmittaus