HERZOG - PURISTIMET

Millaisia ratkaisuja puristimista löytyy ja millaisilla materiaaleille?

Herzog puristimista löytyy sekä automaattisia, että manuaalisia puristinratkaisuja ja lisäksi ”all-in-one” -ratkaisuja näytteiden jauhamiseen ja puristeiden valmistukselle.

Laitteet soveltuvat monille eri materiaaleille, kuten raakamateriaaleille, klinkkereille, kuonille, sementeille, malmeille, oksideille ja rautaseoksille.

Millä perusteella puristusmenetelmä valitaan?

Puristusmenetelmä voidaan valita analyysivaatimuksista riippuen neljästä A picture containing table, indoor, cup, sitting

Description automatically generated
standardimenetelmästä: vapaa puristus, kaksikomponenttipuristus, puristus alumiiniastiassa, puristus teräsrenkaissa. Automaattisissa puristimissa näytemateriaali voidaan puristaa vain teräsrenkaissa, koska kaikki muut puristusmenetelmät ovat liian monimutkaisia ja stabiilisuudeltaan puutteellisia näytteiden käsittelyssä.  

Vapaa puristus on kustannuksiltaan edullisin vaihtoehto, koska kuluvia materiaaleja ei tarvita. Lisäksi näytemateriaalin annostelu ei ole yhtä tarkkaa kuin muissa menetelmissä.  

Kaksikomponenttipuristus vaatii yhden työvaiheen enemmän kuin muut
menetelmät, mutta toisaalta tarjoaa myös mahdollisuuden pienten näytemäärien käsittelyyn. Täyttöaine annostellaan ja esipainetaan ensimmäisessä vaiheessa. Varsinainen näytemateriaali painetaan valmistettuun matriisiin toisessa vaiheessa.  

Alumiinilevyssä painaminen vaatii sopivan ilmanpoistouran painimeen, jotta vältytään kaasujen kerääntymiseltä painimeen. Alumiinilevyjä on tarjolla eri halkaisijoilla. Alumiinilevyssä painamisen etuna on, että näytteiden arkistoinnista ei synny suuria kuluja. Se ei kuitenkaan takaa tasaista tulosta näytteen reunoilla. 

Teräsrenkaissa puristamisella on suuria etuja muihin menetelmiin nähden. Yhtenä etuna on automatisoidun näytteidenkäsittelyprosessin mahdollisuus. Teräsrenkaiden käyttö pienentää kontaminaation riskiä sekä takaa tasaisemman näytteen puristeen reunoilta. Tarjolla on kaksi rengaskokoa, 40 mm ja 51 mm. 

A picture containing indoor, wall, object, microscope

Description automatically generated

Automaattiset ja manuaaliset puristinratkaisut 

Valikoimastamme löytyy automaattisia ja manuaalisia puristinratkaisuja, sekä ”all-in-one” -ratkaisuja näytteiden jauhamiseen ja puristeiden valmistukselle. Laitteet soveltuvat monille eri materiaaleille, kuten raakamateriaaleille, klinkkereille, kuonille, sementeille, malmeille, oksideille ja rautaseoksille. Laitteiden suunnittelu ja puristusparametrien valinta varmistaa yhtenevän, optimaalisen laadun kaikille perusmateriaaleille. Automaattisissa laittessa puristussyklin jälkeen laite puhdistetaan automaattisesti, mikä ehkäisee tehokkaasti eri näytteiden välistä ristikontaminaatiota. 

Esimerkkinä HP-P -sarjan pellettipuristimet

HP-P -sarjan pellettipuristimet ovat vakaasti puristettujen pellettien valmistuksen perusta. Kaikki pellettien valmistuksen kannalta tärkeät parametrit voidaan säätää optimaalisen homogeenisyyden ja tiheyden saavuttamiseksi. Näin varmistetaan korkean tason toistettavuus ja puristeiden täydellinen laatu XRF-analyysin kannalta. TP-sarjan hydrauliset puristimet sen sijaan toimivat manuaalisesti, ja tarjoavat ratkaisun puristeiden valmistukseen niin teräsrenkaissa, alumiinikupeissa kuin vapaana puristuksena. Laitteilla on matalat hankinta- ja käyttökulut sekä pitkä huoltoväli, mikä tekee niistä ekonomisen valinnan. 

Katso alla olevalta videolta miltä Herzog HP-MP näyttää käytössä:

 

Saatavilla olevat laitteet: 

  • HP-MPA picture containing white

Description automatically generated
  • HP-P 
  • HP-PA 
  • HTP 40 / HTP 60 
  • TP 20 E 
  • HP-PD6 
  • TP 20 
  • TP 40 
  • TP 60 

 

 

Kerromme mielellämme lisää laitteistamme, joten älä epäröi ottaa yhteyttä tiimiimme!

Lisätietoa laitteistamme saat asiantuntevalta henkilökunnaltamme!

Voit ottaa yhteyttä tiimiimme klikkaamalla oheista team -kuvaa:

 

 Ota-yhteytta

 

 

Topics: xrf-analysaattori analysaattori holger hartmann FISCHERSCOPE