Miten säteilynlähteet voivat jäädä huomaamatta metalliromun seassa?

Pitkään alalla toimineena kuulee silloin tällöin, ettei tietyn toimijan kannata hankkia säteilynmittausporttia, kun romu joka tapauksessa ajatetaa portin läpi lähtöpäässä.
Jos kierrättäjien ainoa säteilyn mittauspaikka on ajoneuvon säteilynmittausportti, on mahdollista, että säteilynlähde jää huomaamatta myös säteilynmittausportilta. Miten näin voi tapahtua?

Aiheet: turvallisuus säteily kierrätys säteilynlähde säteilyportti metalliromu holger hartmann säteilynmittaus

Mitä jos metalliromun seasta löytyykin säteilynlähteitä romun lisäksi?

Säteilynlähteitä on miltei mahdotonta havaita silmämääräisesti, tästä syystä säteilynmittauslaitteet ovat erittäin tärkeitä turvalliseen metalliromun kierrättämiseen. Aikaisemmassa kirjoituksessa kerroimme miten säteilynlähteitä voi joutua kierrätysmetallin sekaan ja miten ne voi havaita. Edelliseen blogikirjoitukseen voit tutustua tästä: http://www.holgerhartmann.fi/blogi/varo-sateilynlahteita-tyoskennellessasi-romupihoilla

Aiheet: turvallisuus säteily kierrätys säteilynlähde säteilyportti metalliromu holger hartmann säteilynmittaus

Mitä romupihojen ja muiden romumetallin kierrättäjien on hyvä tietää metalleistaan?

 

Teräsromu on olennainen osa uuden teräksen valmistuksessa. SRIn (Steel Recycling Instituten) mukaan viimeisen 50 vuoden aikana yli 50 prosenttia Amerikassa tuotetusta teräksestä on kierrätetty teräksen valmistuksessa. Teräs on siis tärkeää romupihoille ja kierrättäjille.
Aiheet: romu turvallisuus säteily kierrätys xrf-analysaattori kestävyys metalli teräs holgerhartmann alkuaineanalysaattori romupiha metallintunnistus holger hartmann materiaalintunnistus metallinmittaus

Säteilystä vastaavan johtajan tulevat koulutukset

 

XRF-analysaattorin ja läpivalaisulaitteen käyttö vaatii yritykseltä turvallisuusluvan Säteilyturvakeskukselta (STUK). Turvallisuusluvan saamiseksi yhden yrityksestänne on käytävä säteilystä vastaavan johtajan koulutus. Koulutus antaa osanottajille tiedot ja taidot toimia organisaationsa vastaavana johtajana koskien umpilähteitä sekä kiinteitä röntgenlaitteita. 

Aiheet: säteily kierrätys xrf-analysaattori romumetalli koulutus säteilykoulutus

Vanhojen laivojen uusi elämä romumetallina

Romumetallin lähteitä on monia ja metallitavaroiden käyttöiän lähentyessä loppuaan on ajateltava niiden kierrättämistä ja hävittämistä. Esimerkiksi kulkuvälineiden kierrätäminen on haastavaa niiden sisältämien eri materiaalien vuoksi. Romumetalli on lisännyt suosiotaan ympäri maailmaa. Usassa vanhat laivaston laivat ja lennostoalukset ovat saaneet uuden elämän romumetallina.

Aiheet: materiaalit kierrätys xrf-analysaattori romumetalli

Mitä romukauppiaan kannattaa ottaa huomioon mittarin valinnassa?

Romukauppias tarvitsee normaalisti kolmea analyysitekniikkaa pihatoiminnoissaan; vaakaa romukuormien punnitsemiseen, säteilyportteja / säteilymittaria saapuvan ja lähtevän tavaran säteilyn tarkastukseen sekä kannettavaa analysaattoria (metallimittaria) romukuormien lajitteluun. Tässä artikkelissa keskitytään oikean mittarin valintaan.

Aiheet: materiaalit romu kierrätys